koorio.com
海量文库 文档专家
当前位置:首页 >> >>

物联网产业专利现状分析26页word

物联网产业专利现状分析 目录 一、物联网的认知 ................................................................................................................... 2 二、物联网专利信息分析和预警的意义 ............................................................................... 3 三、物联网重点技术的专利现状分析 ................................................................................... 3 1. 感知层技术 ...................................................................................................................... 3 1.1 传感器技术 ................................................................................................................ 4 1.2 射频识别技术 ............................................................................................................ 6 1.3 传感节点组网技术 .................................................................................................... 8 1.4 无线接入技术 .......................................................................................................... 10 1.5 中间件技术 .............................................................................................................. 10 2. 网络层技术 .................................................................................................................... 12 2.1 云计算 ...................................................................................................................... 12 2.2 异构网融合 .............................................................................................................. 13 2.3 远程控制 .................................................................................................................. 15 3. 应用层技术 .................................................................................................................... 17 3.1 智能物流 .................................................................................................................. 17 3.2 智能交通 .................................................................................................................. 18 4. 共性支撑 ........................................................................................................................ 19 4.1 地理空间信息 .......................................................................................................... 19 4.2 智能嵌入式技术 ...................................................................................................... 20 4.3 信息安全 .................................................................................................................. 21 四、如何进行知识产权的创新 ............

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 酷我资料网 koorio.com
copyright ©right 2014-2019。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。3088529994@qq.com