koorio.com
海量文库 文档专家
当前位置:首页 >> >>

General Relativity and Gravitation, 32885-896, 2000 A gauge theoretical view of the charge

ò ? ???? ???? í ì ?× ?× á× ê é ? á? ? è ?? ? ?? ? ?? ?× ? × ? ?? ? ?×× à ?? ? ? ?? × ? ?? ? ? ? ?×? ? d"??%r?"ytXk???????i?j?#8??j?×x?t?(ji?ká??PE"Gkà??dk?|(d??káx??(Xtd"3dk?6(E?k×?jk×???j?

? ? f 8?? o ? ?? ? ess? } e ?? ?? q? } e?m?? ??e w ? o?? ?? x e w h??m ?? ???? ?u ?m ??m ?s ??? ? ?? ??????j?yX?i?d???d????xtt?d?yq(i?#gx?(?y??G??g?yu?"j????j???x????d??t??D??x ???u??h m w x ? wu?? ?s?? ? ?u ?? ?m?? ?? ? ? ?? q ? } ? w?u? ? ws? ? ? ? ?? ??? ? ?s ? ?u "?vH(?#?yqdwy?y?G#?yhxH(?x(x?x6?G?xtt?Gi?d???d?"y??vH(i?(???ox?t???F?Hj?dx#?xrysw ? ? ??m ?m ?? m ? ?u ?? ??u??? ?? w ws? l ? ?? ?m?? ?? ???u q? } ?? ???? u? ?u ? ? ?? q ?? ? ?dx?a???dE?x???vtj???3i?yy}j?r???a?xtgj?xtx?(?(i?(???(?ttxE?ty??gdH??? ??i??ty?y?yy}j¨(v?xtx?v?yqGxt3(?jttjy?x?tdty¨t?y?jvH(y?(?x%t???v???jt|? x??3? ?? w ws ??u?? ???u w ??? s?m?? ?? wu? q m? } ? q? w?u? ?? ? ?u ? q? ??u? }??? ??? x ? ? ???xtt?3??y?d?i?d??v?y?? d?(D????????d???t?x??F5?§???????v???±??H?y?t??????????(?t(?§ ?m?? ?? ?? w m ? ? ??u ? s ?? ? s? ¨ ? ?? ¨? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?? °? ¨? § ?? ¨±? ??jtt???ysF?v?y?jtg?8???x??(x???1t?????i??g?v???5?§???????v???±??H?i???????§ ??? ?? ? w ??u? }??? ? ? f ? ? ?u s???? ? ? ¨ ? ?? ¨? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?? °? ¨? ?????"xy?Hx????gHaPys?v????tgPj?y#y?d?tjx(jt?j?3?x?ttxGg|?t?ey??x??E???i?(?ihxH(?vs ? ?? ?? ??? ?? ? w ??u? } ?? ? ? ss ? } w ??s?? ? ? ?? ? ? ?u u ? ?u ? q ¤ ? ? w ?u? ? qp ? ?? wu?? ? o?? e ? ? ?m q wu ?s q??u ? ?u ?? ?m?? ?? ? ? ?? q ? } s? ? q? ???u q? } ?? s? ss? } ?? m w q?? Hx???d?x?5di?xty?jt?jv8?x???xtgj8i?d???d?r??t?5xtx?(?(i?(r?rx??P?Etyqt?(?} ? ?u }? q ?? s q ws q? w ? ?s? ? ? ?? ? ± ¨ ? s q?? } ? ??? ? ? ? q ws q? w ? ??u? }??? ? ss? ?xTjg¤?dH3gdi?xt(?d}tEv(t3?g??d??y?Eg?(??Ej???????di?xt(?d}t?v???jtg?x?y} y?y?t?x(xt?rX??8tx??t??ke???di?jt(?y}t?i??y?xxtgG??D?v????tg?x????x?t????5dy?xt(?} w ??s?? ? ?? ? ? ?u q? ?? ? q ws q? w ? ? wu?? ? ? ?? ??u? }??? ? ss? } ? ?u e ?? ? q ws q? ?ot??t????xvtdH??qydwg?dH3?tdy?xtxiu?"j???x?ttx?t|?i?gtxiu???yqFEyutx(x?y? w ? s? ? u q us q ?? m ? ? ? ?? ?? q wu? w h??m ? ?u u? ?u ? q ¤ ? ?? w h? w ? ? ? ?s?? ? s ? w h??m w?us w · ?? q wu ? ? }? ? ?? wu???? ? ?g?iu?(j??dq(vvtyqV??di?xtd?tE????P??y?x?x???xu ????d¨?¨xdsyw?(i?y??jt|??i?(vFv??t??xysx??dtydjvH(i?(Fv?(i?ywggtyxt#(?xtgj?t????xi?t????? m ?? m ? e } ???? ??u ?u q? } wu? q m? } ??u? ?? ?u ? ? ? ?? ??? s?m?? ?? ?? ?± ?? ° ? ? e ?? °? ¨? e?? ? ? § ?? ? q w q ¤? ? u w?us ? ? q? ???? q?m w s w??? ?u ?m ?? m ? tq?Hy?t?????§#?????|¨?5Hi??%??4di?wxiug|H??Hy?jvv??t?8?j??(?'dq%(y?j???x????dG?? ysx?i???t??tdi?xt(?yy}t????g?yu?"j???qyyt?HtdH??jttj¨?xt?xvj?ttt??vv???v???j?? ws ? q? ?? q ws q w ? ? w h? m w u ??? q ?? ?m?? ?? ? ?u ? q?us?? ? q ? ??uu? ? ?u ?? ?? yq4g?iuw?(???t?y(i?wj??txF?m??dr??tj??vu?yq'(?g????(i?d?i??t?F?dx?jt?xystry?d??F?? w h??m ? q? s ??? ?u ? ??m ? q ? w q?? u? ? s wm ?? q? ? }?s ss ?? w ? w ? ? ?????? ? ?t?"??%? ???? ?? b ?6?Gr?g? 6~ ???yj?|?yqdyy??dtrpn q ? } ? ? { e ? z? x w v u s q o ?tqd??id?li????kiuwxj???ihwg???d?x??D???y?x?x???3????v?xyuxvtrp m ? ? s? q f es ws ? ? ? ?? wu???? ? ? ? ? ?u ? wus q h eScc b` Y WUS igfVXd36a4XVTR Q PH?GDF? "ED" B I ? & ? 9 § ? C 9 9 ? @ § ! 9 ! § ? ? ! § ? 0 ) § & $ ? ! ? §  § ? § ? ¤ ? "A?8¨87¨654321% ('%#" ¨¨???? ?

General Relativity and Gravitation, 32:885-896, 2000

j ? é ? ????? q T?sFI?TYCIT?TR?s?T}Rx??TrFIs?TR?s?T??r8rIrI?FT?TR?TTrT?????FYr?E í ìi H ?G E H S xG t S Q @ S i D Q ? @ ? D ? ? S bh D S Q @ V ? í ì E @ H S x Sh S EG E D ? S Q @ S H U S t S B f t H ? h S ? ê é ? ? ? á è D ? hh D h ? Eh D w D x S H ? f t ? Q @ S x h D ? b S @ HG Q @ D ? S Q @ t H D S h ?G h HG ? ? E? H S b w ? t H ? j ? ? T?'??l? ?y uY?{?m?XFY??XF?~C?Tss?{TR8{F?FY??XdRs??TR?TFaITXYTX?T???Ys???? V ? b HG ? HG Q @ f ? S i S B ? ? j S ? S Q t S h ? t ? ? @ HG E D H ?G E H S xG t D V ? S x D H D wh S ? S x EG ? w ? ? S Q @ S b ? D sdTX?TIT??rYsr?~??rTgrYT???R?IF1FX?Tr8XT?'smCFT?w?Y?YCX8??FrTR?F?FFb h D hG E E Dh h D V ? @ ? S @ H ? h S Q @ H 9 j ? FYX??sIY??s8??R?Frp?R??l?? S iG b ? @ t S S H S B B ? ? sXF?3YY?d·??mj j q p?g¨R??FXFTF?FFX??s?FX?Tr8XT1TRgg???x?? ?i S ? ? @ ? H DG b H D ? b Dh D V ? H ?G E H S xG t S Q @ ? ? ? ? ? à ? ? à à á ? S B f @ E ?G k j E H ?G E H S xG t b HG HG D x S ? S Q @ hh D t H U ? @ ? S t ? ? HG E H ?G @G H U S t à ? ? ?? ? ? ? ? Yy??rn??Y??I'?Y?FI?TYCIT?TXTIs8r???RIF|Tl??8rT?F?ICTFXRX?lrTx??d??Y?Fu?

ò

?

q pmr?rITFX?Tr8XTCI?CFRs?Y?FPFI?sI??r?r??TtFX?rR{gTR?FI?XTlT??Ys8?XP?? ?i f E E S h H ? G E H S x G t E G ? ? ? @ D ? S ? ? H ? G @ D G @ H S ? S ?G t ? ? G ? S @ ? S S Q @ f H ? G @ G H U S t w ? S i E @ G w j ? × ? ? ?P???msX?syX?rTFX?Y?{?FI?Fy?YmTRTXYX?A)j ? ur?? ? ? S iG @ D iG ? S t ? ?G ? S @ ? S @ H DG ? D i ? h S Q @ E th SG w @ 9 ? ? ? ?

ò

? q

?i f E E S h H ? G E H S x G t S ? ? @ H ? G @ h S H H ? h S Q @ S ? G ? ? S ? ? E h D S B S h H S p6Y?YI?FI?TYCIT?g?sFI?rY?TFYd?R??IT?Y?w?XFd?}YTr??

? ?6?????8XRYFT?nF??F?A? ? j Sj G f S xG @ S h D ? E H ? x ? ? V

t S ?h D i ? ? D E D t S h ? t ? ? @ HG EG H ?G @ h S H H ? h S Q @ f B SG i V ? @ HG ? ? h D hG ? @ S x ? S b D rTIs??§1?F?YrTT{???X?X3FI?rY?TFYd?R?mI{)s??Isg$FrI??rCFYs?F?l????r???Yh x ? ? k j ? @ H S ? ? ? ? S Q @ S ? ? S Q @ t H D f ? H DG b H D ? b Dh S Q @ f ? H ?G @ D @G h ? S S Q @ f ? Q @ b H S ? @ E th S U S Q @ f ? H ?G @ h S H H ? rTR?CTRsTse?sFXFTF?FFXdTR?xsFI?sR?Y?dT??C¨?sTY?R?¨XYl}?R???FXRYTTsYh S Q @ S ? ?R??FD ? ?TYsIFs?X??3?F?F?Ie)sg?sYT??FTFsw?X3YF?FF?X?TIrl'FXR?Y??r}Tq ? D ? ? S bh D Q @G B ? ? ? ? ? ? b SG ? D V ? w ? ? S Q @ S b ? D b D HG t S ih ? i HG E th S U h DG @ H S E E S S Q

ò

t S ?h D i ? ? D E D f whh D h ?h f ? ? Sh t H ? ? Sh ?G h HG ? ? S Q @ H ? rTIs??§¨Cs6F?IFr?XarF1IT?TTwXTIrTI?TTRnF??F??? x ? ? V

ò

? ? 5 & ( ? ? ?7a??s6%

? ? 2 ? ? ? ( ?s}??C??6pY}s?P?sC763?? ? 5 ? ? ? ? # ? ? ? # ( 5 ? #

? 5 ???

?

j S b ? D Q h h D hG b ?h ? ? ? @ t H D Sh ? ? ? H ? ?F?sTugsYIsFIF?F?pTs?IsgF?F8x ? I?rTsF8A??FT??pFD hG @ S H b D x ?G E D ? ? ? D E ? S @ S x D ? D ? q u ? S Q @ t H D S b ? D Q h Sh ? ? ? H ? rR8F?FT·???TRs?FdF?sTu?XF?FTFCx ? I??rrIYA??FT???F?Y?rCF?F???FC}T???r?Y?T? hG ? @ h Sh S ?G E D ? ? ? E D ? S @ S x D ? D ? E E D x S Q @ @ H S E S ? S ? ??s?{?FCr???Y??TF?????Ts§?T??svX{??FvIrR?TI)?swTFXR?XF???sTTF??E j S ? w @ H D x B S ? ? ? ? S ? t H D q u ? ? ? ? D q S Q @ V ? w @G i D ? b HG S @ E HG ? V ? E H ?G @ ?h ? E t ? D t H D @ S ° wh D H D hhG B S B f ? H ?G @ h S E HG f whh D HG k j S b ? D Q h w ? D @ H S x Sh S E D E E D x V ? b HG H D S x S Q @ E E ? h EG r{XFTs'IXC?eT?FI?rr??IgFXXFTX't?F?sTus?FR?YCYXYmFm?s8?sTXTFYC?TRm??Y?XTt hhG B t H D E S b ? D Q h w ? D @ H S x Sh S t H D f h D hG b ?h ? ? ? @ f Sh ? ? ? H ? x V ? E H ?G @G H U S t S Q @ S iG b hhG B S B IXxTF}rF?sTu??F??YCYIrdTFe?FYXFFXFgsR$sIsgF?F8??TsIR?TlTtT?8sXF)IX8?go H ?G @ h S E H 9 j Sh ? xG E w ? S i w @G i D ? b Q @G B H ? EG ? D ? x ? h D E S ? D x FXRY?p6?ITCI?1?Yst????F1RXF?I?FTCFY?Y?F8±?XRTFFCF??rrIY§swsIR?IT}?F?V x EG @ S H b D x ? ? @ h Sh S V ? H ?G @ Dh ? x ? ? HG Sh ? ? D ° ?h D ? S Q q j S b ? D b h D H ?G @ Dh E H D ? @ D V ? S E D h S Q @ HG E @ h D V b HG @ E S ? S @ HG S x ? E ? @ E t D S IrI???rTIsmsT??FTFs?FTFXRsX?Ts?R??ss?FYgTRPIt?rF?¨TI??r?Y??I?CF?xRCTFrIh E SG ? ? S Q @ S b ? D b h D ? S H S b V ? EG E wh D H D h D H ?G E H S xG t @ ? ? Q E D rI?FYT?8F?FFs?Y?YFs?I???FTF?sTFI?TYCI?d?F??s6f H ?G @ h S E H 9 j w @G i D ? b HG S @ E HG ? ? FI?rY?dssX{??FdXY??TXa?R@ @ H Sh D iG ? ? S EG w ? ? S Q @ EG Q @ f H DG b H D ? b Dh h UG h S ? E D Q @G ? j x EGh Shh D ? D ? Sh S @ wh S x D H f w ? ? S Q @ S b ? D ?rIFyX?{rI?FY?R?I?R??FIsTF?sFIml?YY??C1R?v$p?XIrIIs?FTrIrRt?YCFTls?FrTR?F?FFb h D H ?G @ Dh E H D ? @ wh S ? ? ? S Q @ H ? E ? h ? V hhG B S B b HG B ?hh ? V S Q @ H 9 j S ? ? @ h ? ? @ E ? ? § ? H D E D Q S h D ? FTsIR?I??F??3XY?TT8TR¨F??Y{?6IICw?I?IXF?C?Rx1s?TRT???wgn?|s?FT8YF??E G ? E B ? ? HG e S h HG E h D ? ? @ D H ? Eh D EG EG Q q j @ H S ? ? ? h ????TI??YTX?$F?TRs?t?XFIIT7?Y??Tr¤TR?YCFC?s?YTr?T?8RmI?TFY?sTgITF?B x ? @ H S x ? x ? w b ? S H S S Q @ ? @ Sh ? ? ? h @ ? H th ? ? w @G i D ? b S EG B ? S Q @ ? S h HG E S b ? D b h D H ?G @ Dh E H D ? @ S Q @ S t ?h h HG @ E ? x w @G i D ? b V ? w ? ? S Q @ S b ? D b w H X{??F??I?YT?s?rTI??F?FFeFTsIR?I??F???T??TTXYTX??T}pX{??F6s??FY?R?sTFFg??? j h DG @ H S @ ? ? S b ? D b h D H ?G @ Dh E H D ? @ D E ?FXR?Y?sgmF?FF?FTFXRsX?TF?R?FD ? ??

S x D ? V ? h S Q @ V ? Sh ? ? h D H ?G @G t t D S Q @ ? @ E t D Sh EG Q @ f w @G i D ? b V ? E SG ? ? S Q @ S b ? D b V ? E H ?G @ Dh ? x ? ? 8F??sY?T?)sdIF?§sTFI?XT?FdTR??TFYX?IT??F????F??YI?FY?R}FTsFas?TsIR?IT}?F?V t ? D t H D @ E H 9 j E S ? ? U h D H ? S @ HG ? @ @ ? H t H D S xG @ S h D ? E ? @ E SGh ? ? D S b ? D b S Q @ j Sj G f th ? VG H D x S E D ?FTTF??3?rY?Tl$FT?rR?ItR??T3TF?8XRYFT?wRYXITTs?FTsF?T?????l?Is?XTFC}?FT? S Q @ ? @ S b ? D b S Q @ ? S th ? E ? @ E t S S H S H ? E SG ? ? S Q @ S b ? D b h D H ? S @ ? S HG @ D Q @ @ h D V S Q @ EG S h H S ? S ?G ?Rt??FTsF}T??Y?IF?wR?TrYT?TF?rI?FYT??F?FF'sT?rR{sX?s?R?F???R?X}Y?Y?r??Tt HG D x S Q q ? IFC??6j ~ f E SG ? ? S Q @ S b ? D b ? ? ? ? ? ? ? ? t H D ? ? ? ? ? ? ? ? H S S B @ S ? E SG b ?h D H D w H D x S ? D S ? S Q q YYX?FrTRaFTFsTF??rAsu1?FlF??rA?WwrY?r?rIFsIFTs??FC?F??YT§j q ??I?FI?rTT{???IG ?i EG H ?G @ h ? t ? ? @ H ? Sh ? xG E ? YXT8X???j q psRY?r?}?g?FYT??sTFFw?FpX{??F6s1FI?sIT??F?$F?rTYsw?s??F?{~?Fb ?i ? @ ? S V S ? S B w ? ? S Q @ S b ? D b D E D w @ G i D ? b V ? H ? G @ D h ? x ? ? V h D ? S H S b D ? ? k j w @G i D ? V ? E H ?G @ Dh ? x ? ? V H ? S t ? x t S h H S ? y HG ? Eh D E D Q E SG ? ? S Q @ Q h ? E V ? E E S h h ? E @ D S ? b S Q q sdTsIR?IT}?F?|?YT{8zrYTrTl?Xx?IFwsTtrI?sYT?vu??ms?YYrT?tsY?FsTrj q pnr?E oi S S w ? ? @ EG Q S Q @ ? ? k j wh S iG @ h S ? E S ? f E ? ? ? ? b SG ? Sh ? xG E ?G x S E h D ? S H S b V ? t H ?F??XT8?RmFlgsXrFX?rrg?Y?§YT?F?FCIedXTCI?A?CY??F?YTrF??dTFD E SG ? ? S Q @ S b ? D b t S @ Dh ? x ? ? q i D x D wG @ u t H rI?FYT?psTFFPY?sIT??F?V y vCFsXRvTsD ? ? ? ? ? ? ? ? b S Q @ V F ????F?FCT??s? q i EhhG e r pXIIgfdTFaPYT?YXRWT1TRPI8FCA9 c b H D ` H S Q B E SG @ V U S Q @ HG E D B @

ò

Sh ? D @ S S E ? w @G i D ? b V ? E SG ? ? S Q @ S b ? D b t H D E S G ? ? S Q @ S ? w @ Eh hG e ? b H D ` H S S B @ S ? j Sj XTF?r??X{??Fgs)YX?FrTRFTsF8?F)YI?FY?Rg{'XIX????Fa8Yrgss??G

ò

# ( 5 % 4 2 0 ( & % # 876331)'$"

!

? ¨ ? ¤  ¨ ? ¤ ? ?§???

?

j ? ? ?i? t S °G @ H D ? ? EG D @G H ? ? Q @ b H Sh ? S YrI??sT?'I??X?T? ?R?TYX'Y?? h D hG ? @ S x ? S b D EG EG Q q j ? ? FYX??rCFYF?tIwXT?Y?)é EG H ?G E H S xG t Q @ ? S Q @ VG f E S tG E S ? j á ? ? ? ?? ? ? X?FI?TYCITCR~?T?g??rYTX?r???s5r??r?è

? ? ? S h H S ? j ? ? ?ErTYa7?2é

ê é S E D Q ? EG Q @ @ D Q @ h D ? ? @ D H E x S S E @G f ? ? ? S @ S xG ? S ? Q @G y 7?F?T? ?IT?'s?R?F?T?sT6CYr?'Xs???YR8X?rg?RXB ~ ?? ? ? ê é ? ? ? á è E D D @G H ? hG ? @ h Sh S S Q @ V ? H ?G @ D @ S ? ? ? S @ H y uY?{??F?#X?TI??rrIYT??s?FXRs?r???Y??IG Q @ b H S ?sTrIh ? ? é D b HG w VG @ H S tG w ? H ?G E H S xG t Q @ ? EG Q @ V ? ? ? ? ? r?~?I{WX??rTIv??FI?TYCI???y1XTR?s1?T?l? ?

ò

V ? D @ H D ? ? H s8??FT?1IG

ò

D S h ? t ? ? @ HG H D h S ? j H ?G E H S xG t Q @ ? S Q @ b H ?h D H ?G @ Dh E H D ? @ S Q @ w ? t S @ H S E S ? ? S ? wh @ h S ?G t E wrTT{???X?FY???sI??YCIT??y1T??TFXFxFXRsX?Ts?Rw?R¨??Y??r?r?Tr?¨X?rY?IT?IG ? ? ? S Q @ f H G S h ? ? D ° ? h D ? D h ?D H ? G E H S x G t D ? @ ? S H D H G E h G x D H w t ? ? @ h S h S b H G t t S ? x S H S Q S b ? D sTFFb ? ?T???IrI???rTIsm?I??FI?TYCIT??R{?F}I§YX8F?????RrrIr?TI?TY?}YdrTv? j ? ? ? B @ ? H E S ? t w ? ? S Q @ H ?G @ D ? ? ? @ ? S ? f H ?G E H S xG t Q @ b H Sh D E S t ?h h HG w @Gh D H ?G E H S xG t EG Q ??F?sTY{T?FY?RFI?sT?TR?Y???FX?Tr8XT1Rs?YI?Y?TIrTICXXFTFX?Tr8XTI?R@ S h HG ? rTI{?j S b ? D b h D H ?G @ Dh E H D ? @ D V ? S E D h S Q @ H 9 j ? DGhG x D V H ? S ? ? x S ? D ? f ? f ? E th S U S Q @ V ? E H ?G E H S xG sTFF?FTFXRsX?Ts?Rd§sm?Fr?TR1$YFXIX8F??T??FC??sv??lCTXYl??Rs?TFX?Tr8XTt S ? j ? é D ????~?? q p??r??sTsD ? ìi @ S E S B t H S?QR@mEFDYS??YSTQB?frETHF?IG?ETHYSCxIG?tahsDTHFI??YF?Fr?TRdF?T???Tsf ?G @ H S i H ? h S Q @ S i D Q í ? t H D ? f ? ? ? ? ? ? à è ? à ? S Q @ @ D Q @ S S C??rg???)ugT??sT?Cr?E í í U ? ? ? S t HG S H ? wh H ? S i D Q S B f E hG x D H w t ? ? @ h Sh S V ? S E D h S Q @ H w??TTI?TFpX?FdF?T}?grYX8F?????RrrIr?sd?sY??Rs9 j ? y v C?7é

ò

ò

? )?¤? ? é ?

q 7é wsTR¨Tl¨TF??F?s?rTYF8TR1R??é v i @ D Q @ t H U t H D E ? ? @ D ? S H S b S Q @ ? @ ?

ò

ò

H ?G E H S xG t S Q @ H bG E E D S B f w ? ? S Q FI?TYCIT8TR?FX??st?§F?FY?R@

Q @G B H DG b H D ? b Dh h D hG x D H w t D V ? v ?X8sIFTs?FFX?FrICFT{??'?p7é S ? w D x ? ??~C??é

? @ E D Q hG ? @ S x S Q @ V ? H ?G E H S xG t S Q @ f w h H S @ EG E H ? h ? ? k ?msTdI?RrCCTRas?FI?TYCI?8T?§srTrR?X?TsY?Fl8j ? q é ? q y)?r? 6 ?}?Y??Tr?rTR?t?R@ í ? @ H S ? ? ? h ? S Q @ S ? ? S Q í S S Vs3TsD ? t H F i? F ? í i?Tì `h? YX í Tì ? ? H ?G @ D @G h ? S S Q @ V ? H ?G E H S xG t S Q @ ? ? t D S ? S ? j ? H 3sIR?RXr?dT?a?sFI?TYCI?dTRd?3FY?dx???IG Y a pX í í d ? b hG ? @ S x S Q @ t H D f x ? ? V E?gI??rC8?R?TFep?F??? t S ?h D i ? ? D EG Q hG Q B f ? H ?G @ D @G h ? S S Q @ t S h ? t ? ? @ HG S B S ? S Q rTIs??§?mXxuI?$?xFXRs?Xr???TR¨YY?T??R?IC?8?rTB f í s}? ? ? d r)e? ? b ?cPCT??F?XTF???IF?YTrF6Fl'Cgs??Y??FT????R?FTFXR?sgF?T? ? ? S x ? E E D wh H ? S B w @Gh D ? S H S b ? ? k j ? V ? x ? S @ S ? D ? ? E D ? @ h D H ?G @ ? ? ? ? ? a fí a EG @G j Sj G f E th S U S b ? D b b HG @ D b D ? ? ? ? E S ?G ? h E S t whh D hG ? w @ H DG b H D ? b Dh D E S G ? ? S Q @ E hh G e ? b H D ` H X?X?s??$YTXYldF?FFTXRsFsTF???rgX?r?Y?sXXFYXT{gFXFTF?FFXg?rI?sYT??IXI??TFa39

?

?

? q

?i pTé q

?i V ? H ? G E H S x G t S Q q ??s?FI?TYCI?Tsj

ò

@ H D @ E H ? h b HGh ? ? ? h S Q @ V ? H ?G E H S xG t S Q @ E D t S @ S ? ? ? S @ H ?FR?TFrdTIXTTFr?TRsFX?Tr8XTmTRFpY?r???Y??IG

ò

w x?

ò

? q ?p?yTAsw?IIs?}Asj d u ì ? í ì bi E B ?hh ? V @ 9

? yé ? ?

?

?

q t?s??? d ? bi S

j Sh ? D @ H XTF?1XG x S Q @ t H Y?R1TlU S S S S hIXpFa?j G? hG B ? ? ` F F ? í G?lì `? YX í lì ? ? t H s?FD F ? í G?lì Q? X í Tì ? ? V ? E @ H S H ? ? x ? h S Q @ V 6????rTF?8sYmTR§s? Y a 5X í í X í í E H ?G E H S xG t S Q @ w Dh ? EG t ? @ w E D S EG @G B ? ? j D ? ? TFI?TYCI?a?R??XT?XTR??sYeI?Xd?6FW?l? ? TR???YrFITr?)???8?X?p?I?rTsF8s?RYXYS S Q @ w ? t S h Dh ? S ? S ? w D x @G f x EG @ S H b D x ? ? @ h Sh V ? S E D h S Q @ HG f ? S i S B ? ? j S ? S Q t S h ? t ? ? @ HG H ?G E H S xG t D V ? S x D H D wh S ? S x EG ? ? D V ? E f HG D b s??Fr?T?pX?YrF????rTsYrTT{???X1FI?TYCIT8?smCFTtwXY?YC?XF?t?l?IFs??

f ?

U VT3 ? S

$ ? S b ? D b ? D S HGh S Q @ b HG t ? D h EG P RtsTFFFY?II?TRCTI??Fr?I?Qj ?

4 H ?G E ? ? @ S Q @ t H IFX??FR?TR??FD

j x EGh Shh D ? D ? Sh S @ ? @ E S h ? t S ? w ? ? S Q @ S Q g?IIrIXF?F?YIrRdRYrTTY??sYT?m?R@ 3 ? 1 S ? ? @ D i ? ? h S Q @ ? @ HG E @Gh ? H?T?sy?Tr?T?tR?X??XI??E

Q @ b H S ? @ E th S U S Q @ f wh E ? ? b ?h D H ? R?TY?R?¨Irl?TReF??TsFFIsT?8j ? sTFF6sTFI?sI?TF?R1?rYXIFr?¨?Y?rTR¨TF?TG?CF???Yh S b ? D b h D H ?G @ Dh E H D ? @ D E S °Gh D S ? w ? S ? S Q @ t H D ? F ? S x D ? V ? hG x ? H ?h ? Q S Q @ E S h Dh ? S ? @ D Q @ ? ICFTFXFTCTR?YrFITr??sT??P? ? ?FTmTFrTYFs8F?TIdsxTFD ? rFT???YFTsR6Fr?XtT??s? @ ? D ? E ? ? S H S b ? x ? Q HG H D t H S h D ? E @ H S b H D @ h D h ?h S Q @ V ? 3 2? 3 )? D EG E D ? S Q @ H ? ? ? ? B @ D Q EI?sT8?R?s¨?F??s?R@ E S hG t HG ?G ? @ D x Q @G B YYXTTX???RsC??X?? $ @ ? D ? ? D S HGh D ? @ HG H ?G @ h S H H ? h S Q C?F??FYTXIgg??XdFXRrrTTFr8?R@ b HG @ @Gh ? E w ? S H ? t EG EG Q q j S xG @ S h D ? E ? @ ? ? ? ? ? à ? EG B S xG @ S h D ? E ? @ E SGh ? ? D f H ?G @ h S H H ? h t S ?h D TI??XXT???TsT'X'I?'sCI?rrFT??R?R?r?? sYaX?98XRrrFT??R$YXITTsF?FXRrrTTFr}Y?IFyi D ? ? S bh D ? SG ? S Q @ j Sj G f ? ? ? ? b S Q @ @ D Q @ S ? ? E H S ? @ E D Q S H ? f ? S i S B ? ? j ? ? ? ? b S H ( D S Q @ V ? w ? ? S Q ?TrFIFAX$m?R????T?Ts?F?T?sT?m?T??YdRF??TF?YrFr???)??F?F??8)?TRsw?FY?R@ S b ? D b D b HG @ Dh ? x ? ? V w ? t S ?G ? h E S t S ? w D x w @G i D sTFF??TXRsXT}?s?d?CY?I?Y?YTg??8d?{~?? í ? ? ?? ? 4 5f 00 1 ? ? ? {v·? ? ur?? ? ? ? 3 )? ? 1 4 ? ? ? ? f 00$ ? ? ur?? ? ? ? ? ? ? ? ? $ ? ? x%?·? ? 3 2? $ @ E x EGh D x ? ? V S b ? D b H ? B SG i ? S A6 8?IXF8?F?FTFs8FvrI{?YFi 8 6 97

ò

Sh ? D ITFq

E H ?G @ Dh E H D ? @ t S ? S th ? TFI?sI?TF?R1Y?rTIs?E ? ? ? ? b S H ( D t S ? S th ? TF?s??8)gr?Y?IF?E ? ? ? ? b S H ( TF?s??8)D ? ? ? ?? ? ? ? ? ? b SG ? Sh ? xG E ?G x S pTF?F?Ie?XTCI?A?CY?E ? ? ? ? b S b ? D Ts?F?F?FFb

x EGh Shh D ? D ? Sh S ?XIYXIF?FTrIY?@ w ? ? S Q @ S b ? D b S H ( ?FrTR?F?FFmTC2D ? FR??y??I'?g?? ? ? ? ? ? ? á è& ? à ? E hG x D H w t ? ? @ h Sh YX8F?????RrrIrS w ? ? S Q @ S b ? D b h D ? S H S ?FY?R?FTFseF?rTYFb w ? ? S Q ?sYT?@

?

ò

Q @ b H S ? @ E th S ?sTr?R?1IYTU

H ?G @ h S H H ? FI?rY?TFYh

o

? ? ? ? ¨ ? #"?¨!??¨??¨??¨??a¤?? ¤ ?  §  ¨ ? ? ? ? § ? § ? § ? ¨ ? ? ? ? ? ?

?

S Q @ t H D ? h DG @ H S @ ? ? S b ? D b S Q @ w ? H S iG b H ?G @ D ? ? b U H ? h S b ? D b S Q @ V ? E SG @ ? S ? ? ? ? S ? D E S b ? D Q ?RsTF?$FI??rRs??sTFF}?Rp??YF?F?sIR??TFT?FY?FTFs}TR???YXR?Y?F?T??F?YF?FTuh S E S Q q j S b ? D Q h h D hG b ?h ? ? ? @ D t H D E S b ? D Q h Sh ? ? ? H ? x V ? E S ? w @ ? B @ S Q @ b HG H U S t w ? @ ? D @ E S ?rTmsF?FTueFrIFsIF?FR83TF?Ys?FTu?IsgF?F8)??Y????T?tTI?lrT????F??}?? j E SG b ?h D H D S @ DG ? ? ? ? ? ? D S Q @ @ ? YrIFFXFTF??sI?TF?TTFmT??F? @ HG ? ? H S Q @ t H D E SG ? ? S Q @ S b ? D b h D H ? S @ ? S t H D h D H ? S @ HG HG E S b ? D Q h Q h ? E w VG @ H S tG S ? j E S b ? D Q ?XF?3YT??TF?rI?FYT??F?FF'sT?rR{s?F'F??Y??I?X?Ys?FTu?uT?pWXR?rTI?x?rYF?FTuh w ? D @ H S x Sh S t H D f h D hG b ?h ? ? ? @ f Sh ? ? ? H ? x wh S x D H f E S b ? D Q h V ? E S ? w @ @ H S ? S ?G t S H U S t hhG B S ?F??YCYIrxTse?FrIFFXF?FResXF?FTFC?Xr8F?6YrF?F?us?rg{??r?r??TtTTrT?XI8??

? ? ? & ? ? ??)?s?4

? & ? % # ??'w??

? ? ? ?7??

0 # ? ? ? 4 5 ? ( ? ( 3}n}?8?7Cd

' ( % ) ? ?? ( ' ( # (6?0?7Cd(sC(

&

%

D H ? t SGh ? ? D H S Q B E H ?G E H S xG t FtYIXTTF1rT?TsI??YCIT3

# ! ? j $? " ? q y ?I??F??? i EG x ? ? V G y ? D @E S b t ? Q S Q @ V ? H G E H S G t S Q @ @ D Q @ S @ ? H S B hh D G XH??FR??FT{T?T?eswFX??Tr8XxT?T??sT??Rs??d?wIFTXH'k ? ? ? S ? D E G x D H w t ? ? @ h Sh S HG t S E ? E G H ??9 ? S Q ?FYXh8F?????RrrIrI?r?T?X@T???CTq
S Q @ E S iG b @G f ? Dh ? hG @ ? D ? H TR?rFXs?X{YsITrIR?FT19 6 5 Sh ? D ITFq

j ? S ? S ? ? ? ? t H D ? x ?h ? ? Yrgrx??vTsp?FITs

j E S b ? D Q h h D hG b ?h ? ? ? @ t H D Sh ? ? ? H ? x V ? E H ?G E H S xG t S Q @ E S t ?h h HG ? h ?h ? @ E Dh S Q q j S h H S ? ? S E H ? rYF?FTulFrIFsIF?FR8TFIF?FTs8$saTFX?Tr8XT??R?rTTXYTXCu{I??FI??srTY?{r?TsYh D EG @ E S ? S Q @ B E H ?G @G H U S t S ? D Sh ? D @ EG Q @ HG E B ? ? S S ? Q @ @ E ? U S Q q j w ? ? S Q @ S b ? D b h D H ?G @ Dh E H D ? X??Y???R8#TFXRX?lrT??F?I?FR?XTRI??mr?T???l?T)s?FrTR?FTsFgsTFI?sI?TF?R@ D ? ? V E H ?G E H S xG t S Q @ t H D E hG x D H w t ? ? @ h Sh S V ? S E D h S Q @ HG E @G H ? ? 9 ?s??TFX?Tr8XT?T?1?F?YX8sT{???RYIrs??Fr?TRwXR?TT?{? j w ? ? S Q @ S b ? D b D HG t S ih ? i HG E th S U h DG @ H S E E S V ? E H ?G E H S xG t S Q @ E w Dh ? EG t Sh ? D @ S Q s?FrTR?FTFF3X?YF?FF?X?TIrl6FI??Y??Yas?TFI?TYCI?dTR?{?IT?IT?ITF?}Tq ? é )?? ?

?
? ? v?

? é y??

q í q í ?i ??é q í ? pi

ò ? )?? ? é
?

ò

??i?? q í ?i p?? q q ? q ?i ??é q

q i i ? q í ?i ?? q ?i i ?i p?? q 7é i v q eR?si d ? ? ? b

? v? § ? ? ? ?v?

ò

?
? ?

?

?

? v?

ò ? ?é ? ? ? ? ??
? yé ? ? ? é y?? ? é y?? ? ?é

?q

ìi ?Té

ò

? q #6si d ? b

? é )?? ? é )??

? ?

? v? ? v? ? v?

§ ?

? )?? ? é ò ò
? ?é ?

ò ò

ò ò
?

?

? S 6 ? 6 ?

q ? q é ? y2??q ??i ? í ? í q i? F F i? Y`h?? X ? ? ?i Y a 5X í í q Fi? F i? Y`A?? X ? ? ?i Y a fX í í q Fi? X¨??? ? pi X í í ? ? ???i ? q Tì í q Tì í q lì í q }? í í í í ? r? ? ?i q T?i í ì ? r? 6 ? ?i ? ? ? ??pi

ò

§ ? v? ¨ò ? ? ?v?
E hG x D H w t ? ? @ h Sh S H YX8sT{???RYIr1IG

? é ???

a í

E SG ? ? S Q @ S b ? D YX?FrTR?F?FFb h D H ?G @ Dh E H D ? @ H FTFXRsX?Ts?RXG

h D ? S H S b H F?rTYFXG

?

? ? #

? § ?¨9·Q?§ da¤???  ? ¤ ? ? ? ? ?

 ? ??§

? § ? ??

¨ ? ¨ ?? ? #? }?? ¨ ¤ ? ? ? ¨ ¨ ? ¨

? ? ? ¤

? ?

?

j hG @ S H b D x sXRr?FFC?

§

hG ? @ h Sh S ? ? ? ? ? ? H ?G @ ? I??rrIYAA????IFI?sTH

S?R}?s?Tu?sTw?dl?FXRs?X{??F)??YX?FrTR8RsY?rX?R?Y??sT3?F'F?YTrF??F??FI?XTlTt Q @ S E ? ? Q h @ ? H ? t S B f H ?G @ D @G i D ? b V ? E SG ? ? S Q @ ? @ t S @ hG ? @ E S ? @ ? H t H D h D ? S H S b S ? D E H ?G @G H U S S E S Q @ S h HG ? j x EG @ S H b D x ? ? @ h Sh S Q @G B E SG b ?h D H D S Q @ V ? E ? t HG x S ? ? @ ? ? ? ? ? ? ?YT??YTX??p?XRr?FFCF??rYXYw?XaYIsFIF?F?TRe?TwTX8r?dR???Yg?? C? & ????Yu?Y?& ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? H ?G @ ? H S Q @ S E ? ? Q h S ? sIR?T??Rm?F{Tu?xaj q ??F{?R{??T?C?r?r??8?TF?Y??Rr??R??FrI?s8rTR?8su??CR@ ?i ? ? ? ? @ ? S @ S Q @ ? @ ? S V S ? w D x S H ? E S ? ? @ h ? ? @ E h D h G @ D x S Q @ D x Q h ? E ? H ?G @ h ? t ? ? @ HG H D ? ? k ? sIRTT{???XwFaFl?j ? h D ?G P D E D S °Gh D ? EG i w D x S H ? Q hG Q B B S ? ? @ D S V h D hG b ?h ? ? ? @ D E D E Sh ? ? ? H ? x hG @ S H b D x @ S ? ? ? S F?X?TF?YIXFT?I{w?8mTsguXT8??TR?Y??FYXFFIsgF?ds?YXFgsTFC?IRTFFCr?T?rR@ ? HG ? S Q @ D ? @ ? ? H ?G @ D ? ? S hh S B ? D e E ? ? S H S b ? x ? Q S Q @ ? @ HG E x ? S @ S h ? ? ? E hG @ S H b D x S h ? t ? ? @ H ?I?YT?s???T?FI?sT?YaIr{?g?TsYTrFFCFTCTR1R?I?C?Y?8r?TF??IRTFFCCYTT{???IG ? @ t S S H @? H ? t S B E G Q @ Q @G ? ??YrT8??sTg?dIT?P?XvPj ? H ? S Q ?rT @ Q bG x @G @ ? ? ?sICdXC?nj B ?h S ? S S E ? w b ?h ? x ? Q ? h t H ? h S E S Q @ H ?IrggY??v?FIFCFTsYvTsYY?g?RnIG q ?i E E Dh h ? S @ h D ? D Q ???FXYCY?rF?FTuh

ò

S ? ? b U S S E ? Sh t H ? ? ? ? ? D V ? S ? ? @ D S V D E D @ ? S h h D ? S Q @ D ? ? ?Tsl?Y???ITT?T? ~ ?8$s??T?sY??F?YYrF?rTRs??s? q VTX???E Ui b H G ? @

ò

? @ E ? U S Q @ )Q 3G B t S @ D G h ? E E D @ H D G ? D i G h D h G b ? h ? ? ? @ S Q @ E ??ldTRs?X@23Y?sIr???F??sI?s??XHsYIsFIF?F?}TR?FD A (
? ??{? ? ?
6 T?dR?Ps? E Q ? E @G H@ S ? ? ? S @ HG ? @ Sh ? D ? S V S ? ? S r?T?rR?I?}ITs?Y??Td??

x ? S @ S h ? ? ? E D b HG h ? t ? ? @ HG t H D H ?G @ D ? ? S hh S B ? D ?rR1Y??F??3TXYTT{???InTFPFI?sT?YXY?{??e

E ? ? S H S b ? x ? Q S Q @ b HG w VG t ? x w ? S H ? t E G E G Q @ whh D ? E u j w ? ? S Q @ E? hh S B ? D e H G E S b ? D Q h h G @ S H b D ?FYTrFFCFT?TR?TX{WXT{8C???FT)IaIT?}XXFT??)F?FY?R???XY?{??8IrF?sTuIRTFFCx b HG t ?h h HG w ? t S @ D iG @ ? x S ? w D TIT?IY?I???Y?syX?s8?g??Cx w b ?h D H D S Q @ x ? ? V E ? ?G i ? ? EG sFXFTFT??F???TFI{?F?Xs sdsIR?TlTTR6F??FI?syXR?8T'm?XY?}s?TY?IT?IX?? V ? H ?G @G H U S t S Q @ ? ? V H ?G @ D iG @ ? x S Q q j B ?h S ? ? E E ? h EG t hhG B S

?V ? H ?G @G H U S t S Q q j H ?G @ D ? ? S E ? ? S H S b ? x ? Q HG E? hh S B ? D e ? s?sIR?TlT?T§?FI?sT?YTFrTYsF8sTTI§??Ir{???R@

?

 ?E v C H 
ê ?

 w yxv
xGh IX?? 6

? ?? o

j x ? ? V E H ? xG ? ? H ? S Q p?s??TFCI????rT

?

? d ?C? a

? ?b

? E vC H 
?

ò

? ??

? s ?

f S b ? D Q h Sh ? ? ? H ? x hG @ S H b D x ?G E D ? sF?FTu?XF?FTFC?I?rTsF8A??FT??

?

ê ?

 w yxv
xGh II?? 6

? E v C H R? ? ?
? y

ò

 ?

? ? ?

ò

f S b ? D Q h Sh ? ? ? H ? x hG ? @ h Sh S ?G E D ? ?F?sTu?IsgF?F8?I??rrIYA??FT??

?

ê ?

 w yxv
xGh IX?? 6

?

ò

j ? Q @ b H S ? @ E th S U S b ? D ???sTY?R?gXYl?F?FFb

q E B ?hh ~XIFD ? ? ?rF??XTTTT? Y ? ? ? S i ? Sh t H ?

hG @ S H b D x S Q @ ? ? S ? x ? H ? S b S @ HG H D @ D Q @ @ ? ? E H ? ? @ @ 9 IRTFFCwT??1rg}?{?YFrR?I?F?sT?}?FdT?TR?A¨j E S @ ? H S rRsTrTt

ò

U

j Sh t H ? ? h DG iG ? @ ? H ? H whh D hG b ?h ? ? ? @ D S °Gh D ? EG i ? sXTTT??FX????A?F?dXXFYXFFIsgF?d?YIXFT?I{dR@ i ? ?G ? @ E E ?G ? S ? e S Q q j E H ?G @ D ? ? b U H ? h th S U hh D E S UG E E Dh ?dX?R??TXTY{??TYTFXRs?TFl?FYsXYl?XF?rlX??FXYh ? F?FTuh S b ? D Q

w ? wh h D h G b ?h ? ? ? @ t S UG E E D h h S ? w D x E H ?G @ D ? ? b U H ? h th S U hh D f S h H S ? j H ?G @ D h ?h E? Sh ? ? ? H ? x S Q ?C?IFrIFFXF?FRpYl???sIY??1~CTFXRs?TFl?sY?XYl?XF??YTr???FXRsr?X?sXF?FTFC??R@

?

? ? S i ? E Sh t H ? CrF?dYXTTT??

? ? ? b HG @ D bG @ E S i H ~ ???IR?FI??Ys?IG

ò

p

S ? S Q B ?rT?f

S xG @ S h D ? E S Q @ whh D hG b ?h ? ? ? q j S xG @ S h D ? E ? S i ? Sh t H ? CI?rrFT?aT???IFrIFFXF?F§sCI?rrFT?'YF?aIT?TT? S ? w D x ???8??I?rTFs8F?rrIY?sXYsX?sT?rR??6?7? ? $FYh x EG @ S H b D x ? @ h Sh S f wh S iG @ D H ? S @h ? j ` X E ?

?

?

t " 2 uQ!0

d9

r s?

q p h f " ( ' Iig#)?@ e 9 ? EG Q @ D ? th ? ? B Sh ? ? ? H ? Yd ?mI1?sTI?F??IsgF?F8x ? FXTFX????R?? ? ?s? ? Dh ? bG E ? S Q @ ? à ? b c ?

f EG ? D ? a S iG @ D b S H S Q @ b H ?h D S xG @ S h D ? E S hGh E S B V 9 j @G ? @ t S Q h D @ @ YI??AysXR?FYT?TR?TFXF}CIRYF???YIX?d??A?YXw?sYTuF??sD ? CI?rYsT?sX?rIX???5W?? S xG @ S h D ? E HG S hGh E ? ? ? ? ? ? D S i D Q @ E ? x Sh ? ? ? H ? x D Q h ? E @ D Q @ t S t ?h h H ? h h D ?G ds~?m?T}?IsgF?F8¨uT??sT??rTTXYTFr?F?I?P E D Q ` sTr7? a j ? ??? ? ? Q @G ??XB

? ? ? D H ? w ? ? S Q @ S b ? D b D E D t S @ Dh ? x ? ? ~ò ???F??FrTR)FTsF?F?YR?IT}?F?V ò ??FXDR?Y?sg)FXDTFr???FTQ Ts??E ? ? h G @ H S @ ? ? ? h ? b S ? D E D ? f w D ? h DG @ H S @ ? ? h D ? ?h b ? §FI??rRs?FTFXFTH 6 7

X ? X HG 76YX?E? ?7? W? f? q V?IF?FTFCts?I???RsnR?TY?R??XYlw?q Ui S h ? ? ? H ? x h D ? G P S Q @ V ? Q @ b H S ? @ E t h S U S Q

ò

S ? ? bG ?TFX'k

 ?? ? § ?¤? ¨

? ?? ?

H 

% P 0 ( F!@F#TP  )!FRF?FQ2 S " P ' P % P A 8 0 ( 8 6 " 5 ?% @9@$)9!7$?0 4 " 0" ( ' " )32 1#)?&% $#! E C F? DB 

¨ H ¤ E C IG§ ? F? DB

?

? ? #

? § ?¨9·Q?§ da¤???  ? ¤ ? ? ? ? ?

 ? ??§

? § ? ??

¨ ? ¨ ?? ? #? }?? ¨ ¤ ? ? ? ¨ ¨ ? ¨

? ? ? ¤

? ?

?

S ? D @ D Q ?FmsT?@

? rRs??E E S @ D @

@ E ? x S ? ? @ D H HG E @ h S ? ? @ D Q @ E S @ Dh ? @ E ? ? wh ? xG E Q h D ? ? ? ? D hG D ? ? S bh D EG Q q j w ? ? S Q @ H ?G @ D @ H S ?T}???RsT3X??rr? FmsT??Y?sIT??F?pXTCI??usF?T?F}Is?TrFIF?XTdF?FY?R3FI?sR?r?E ? S ? ? S ? V ? ?h S Q S Q @ Q @G B E Sh hG @ ? D ? hh D b HG w VG E E Dh h HG E hG E w Q ? Sh hG @ ? D ? V ? E E S h h ? E S Q @ EG E hG E w Q ??Tr???gXYT?TR1R?rIrIR?FTeXF8?I{WX??FXYpI?rI???TmXYI??F?6s??YYrT??T?X?YX?{?T? HG E b HG Q @ h ? VG @ ? D S ? @ E ? x S Q @ V ? S X?F?IT?)??XR?FY?}?F88TR?tTH 8 j S b ? D Q h w ? D @ H S x Sh S H D V ? H ?G @ ? H S Q @ E E ? h EG t E ? @ S ?F?F?u??FR?r8rIYxFs?FI?sTwT????Y?XT}T?re?

§ YIrI??FT?CRrr?? E Sh hG @ ? D ? ? E @ h S ?

? 

8

j w ? @ S x x w E S x ? E V ? H ?G @ D @ H S E S ? ? S ? D V ? @ H S x Sh S H D S F?R8C{?dCF??s¨FI?sR?Y?Y?TY?sm?r8rIY?Fd??

j H ?G @ ? D h S x ? ?FXR?Fr?8s?E Q @G B @ h D ? @ S i D Q S B E ? Q q j @ H DG ? D i HG h D hG b ?h ? ? ? @ D t S ? S tG E H ? h S ? @ ? H w D ?X?rFpRts?Tt??T?wY?FI?Fy?X'FrIFsIF?FRpxr?Y?I??FY8g?sT??Cx wh @ hG ? @ E f t H D t S E ?h h @ ? H EG X?rX?R????FsY?FIr??T?X? ? D ? @ ?R8? b HG @ hG ? @ E S ? w ?IRI?R?r?1?? @ ? H EG S H Dh ? EG Q @ f ? S i S B ? ? j ?T?Id?FIT?IT?rYF?d??

x Sh ? ? ? ? EG Q @ S ih ? E S ? j ? S ? x ? H S @G H U D ? @ t D Sh @ ? H hhG B t H D @ h D ? x ? rITF?TIT??FXs??x)Yrg}?{m?XTl??R1FYXsT?XI1TFrsT8sYh

E F

r r

?

? S H Dh ? ? o S Q @ f hhG @ ?TFXTy?TR??IXR{?

j ?4

? ?

C EC Q G B E HF? GR?@¨F?

h D i ? S @ HG S xG @ S @G H Fy?rR?I?8XRmR?TlU

I fb G?DS ? 9P? $TTXH{sY??E

E C F? DB

wh E ? ? b ?h D H ? j E E Dh h w b ?h ? x ? Q ? h S Q @ b HG w VG E E Dh h ? S ? x ? H S @G H U D ? @ E t D Sh E ? Q @ S H Dh ? EG Q @ ? S i X?TFFsIFT?6Y?FIr??FIFCFTsYTR?TX?W???FIrarg?T??XTT??R?TFrIaT?RTFXT)IT?arF??

?

? S H Dh ? ? o D ??FITAyp??F?R@ x ? ? V ?

" 2 3!@0

d ?grIFTu¨TFrY?p?s~?C?B 9 ? ? S hG ? Q h t H ? h S E D S i D Q S r

?

x ? S @ E H ? xG ? ? H ? S Q ?rR??F8X?{?Y?

?

S Q @ V ? H ?G @ D ? b S @ HG S Q q j ? ? TR)sssIR??FrR?IdT???cl ~ ?? ? ? ? ?

EG Q @ ? ? V S hG ? Q h h D ? ? @ D H D f Sh t H ? XTRF??YIsTu$F?T?sT8?sXTTT?? x ? ? V E H ? xG ? ? H ? S Q ?F?TFCI????rT

? ? ? D HG Q @ D ? th ? ? B Sh ? ? ? H ? x ? Dh ? b HG E D V ? S E D h S Q @ H ~ }1?X?R?TsI?F??IF?FTFCFI?FTI?w?s??Fr?T??9

j?HF?XGR@sD??FbYS?@?HIG??F??VSTHFDXhT??~o1tYS?Es?IhYh?DptrSYT??tTs?sFIs8F?FY?s?T?es?YCYXYwF?I?E? S H S B t H D w b ?h ? x ? Q ? h t ? o S Q @ V ? @ H S x Sh S H D EG d ? ?b a j E E Dh h w b ?h ? x ? Q ? h S Q @ E S UG h S ? E @ D Q @ ? S ? x ? H D ? @ E t D S Y?FIr1sFIs8F?FY}?R?rlXrY????TR?rg?T?wwRTFrIh

ò

C ò D?X@?f ~ò ?? C Q G B ? ?

?

? EG S H Dh ? ? ?I??FITAyo

?

S Q @ f wh ? DhG xG ?R?sX?sIICI{?

E ? Q @ T??$fS b ? D Q h Sh ? ? ? H ? x h G @ S H b D x G E D ? ? S Q @ j Sj G F?FTu}XFgsTFCdIRTFFC? ?F?{?T??s??$f S Q @ V ? @ H S x Sh S H D E T?'s??YCYIrgsXG q

? ? S @ HG S Q q j w b ?h ? x ? Q ? h t ?Y??I??assFXF8sTFYpTH

?i E E D h h ? S @ h D ? D Q h H ? S Q p??FXYYRF?sTu??YT

?

? S H Dh ? CTFXT?

t S E ?h h D ? S i Y?FIrg?Ys??

? V ? H ?G @ D ? ?s?FXRs?Fb

?

@ ?E

ò

S Q @ f S h H S T???YTr??

? ? ? ? ? ? à W?? ??? a ? ? ? @ ?7Rz? ?

98

j E E Dh h HG b D ? ? @ H ? @ @ Y?FIrIFF?BR?F§A?E ò TRs? ? ? S Q @ V ? ? ? @ ?YR±?F?TFCI{??YTT?pTT}?Is??6u?? Y? x ? ? V E H ? xG ? ? H ? S Q ? S Q @ t H U ? Eh D S ? j ? ? ? 6 ? ? 3 t H ? h S E S Q @ t D ? ? ? ? ? ? ? ?a ? ? ? á ? ? ? ? á & ? ? 3 t h D h G Q G Q B V ? @ E ? U S Q @ 7y? 5?FYr?t?RdTF?H tu?? Y1r?Y??s{r|r?'y4YXSIhFr?XEduIhT?d??l8T?'f ? ? ? ?? ? tH ? 2TFD r? ? ?? ? ? IEFXD8F?F8s?IEFXD8sT{XwF??FID?Fy?IH?T?pTTm??YrF?D9 ? h G x ? H ? x ? ? ? h G x ? H h ? ? @ H G ? D i G S Q @ t H U S B f @ h V H j ?? ?r T?8? l '?r?' ? à ? ? à ? & ? ? ? á ? w b ?h ? x ? Q ? h Q @ ? ¨ssIFCFTFr?R?? ~

D E ? Q @ EG t H dT???InTsD j

?

? ? ? ? 6

B !?? ?

?

? ? ?t

?

" # !v?

0 1

( )

? V ? as?}?T??dT?sF§sIR?rRs??FR??33Tl}?3Y?sIY?IG ? ? @ S E ? ? E S Q @ H ? h DG @ H S @ ? ? ? ? ? à? D t H U S B t S E ?h h E

ò #b ?

? S Q @ V ? @ H S x Sh S H D E ?T?sd?YCYXY?F?IG q

& t hDh G j ? " V? @ H G?Di G hD Gb h? ?? 'YXSIhFrIE?%??$s?FXD?Fy?IH?FYXhFFX?FgsR@ psT???I?XhF??}A9 i @ D Q @ E B h V @
? ? ?t

j @ H DG ? D i HG h D hG b ?h ? ? ? @ D EG @ 9 j Sh t H ? ? S Q @ V ? w b ?h ? ? ? @ S Q 7?FX?Fy?I?FrIFFXF?FRdIA)sXTTT???Rst?FIF?F?m?R@ ? ? i E E Dh h hG @ EG ? S @ h D ? D Q h S Q @ @ D Q @ E H D S x EG Q ?t d?FIr?XR?I?rRF?F?u?T??s?RTFYC?XTq

? Sh G rTIH{?

? IX?? GGG

H ? wh H ? E t H S ? S t t H D F1?TF??TY?YTgTF?)s??rTTrgrTTIIG ? ? V ? @ H S t H S ? S t HG E q q j ?

 ?? i ?8???

q ??

? ? i @ D Q @ E B ?hh ? V @G Sh t H ? ? S x D E S Q @ H ? ?8 ?sT???IIs???XTTT??CF?aT??F?

?

?

j @ H DG ? D i HG ? Eh D EG h DG x ? H wh ? ? EG Q @ HG h DG x ? H ? x Q h D 7?FX?Fy?I??XFI?FX8F???F?IT?1XgsICFTFCgusYS ? ? i j x ? ? V @ h D ? S H D w ? wh H ?t 1p?F??rs???F??sX?F?

 ? t H D ? ES? ?@ D i? ?h ? B@ S i D Q S B V ?TFv?r?T?sy?Tr???s~??TA9
? ? ? ?t

? X?? GG

@ D Q @ S @ ? ? j ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? á ? t Shh D h E q ?TRdR???u?? Yt??? ?rAY??s{r?YXIFr?IG ? @ D Q @ E x ? ? V ? ?TR8?F?A? w b ?h ? x ? Q ? h Q @ ? ssIFCFTFr?RA?

?

q hh D V ? E E Dh h S h H Sh D iG ? ? S S Q @ E S @ ? H S XFas??sIYdrTYXFyXT?rdTR?Y?sTrTt ?

?

?

S Q @ V ? @ H S x Sh S H D t H ? ? V S B S h H S ? T???m?r8rIr¨s?T?F?ddY?Y??j

q ???t ?s?r?dj ? ?? v i f S ? S ? ? ? P? ?? ?8 ?TF?Fb ? ? i ? ? ? ? U ? ? ?8 ?s??$?Y?FIr?IG ? ?8 ? ?? ? ? ? j Sj G f t S E ? h h E ? ? G

?

? 

?

? x? V ?S G F????r???Tt ? ?
?
? ? ? zx? s??G j Sj

6 TI?IXF??TRY?sR?E b HG B ?hh ? V S Q @ E S @ D @ @ j ? ? ? ?t

x S ? ? S Q @ hG S ? ? H ? S Q Y?FY?R?Irx???rT

S Q @ f ? S t ? ? Q @ ? ?R§rYT?F?R?~ s'FX8sT{XF?m?FI?Fy?XxFxuT?¨YsXG V ? h DG x ? H wh ? ? @ H DG ? D i HG H D Q h ? E H S i Q h ? D S E f H S Q q j S ? ? @ D i ? ? h EG Q @ V u?sY??YTPs?TR???TYdXTRs? ? S i ? Sh t H ? ? Sh ?G h HG ? ? D H rF?gXTTT?pXTIrTI?T¨|F? ? ? ? ?8

f ? ? ? ? ? b S ? ? @ h ? ? @ E S Q @ V ? H ?G @ h D @ HG ? t D S Q @ ? S t H ? @ H DG ? D i HG S ? D @ D Q @ Eh DG x ? H wh ? ? Q h ? E ? ? C1Ts?Fm??Rr??R??TR$ssIRF??XF? F?T?YTT???FI?Fy?I??FsT?)XFICFT{?FgpuT??F?V ? ur?? ? ? ?

? 

? ?

? ¨?

?

? t ? ? r ??8

? §

?

6

¤ ?

? ? k j x S ? ? S Q @ EG Q @ V ? E D S tG h DG @ H S E E S S Q @ V ? ? S t D S ? S Q @ t HG x S ? S ? j @ H DG ? D i HG h D hG b ?h ? ? ? Fl?pY?FY?R?XTRs?FYTX?FXR?Y??Y?RsdrTFY?wT?dTICY?wxsY?FI?Fy?X?FYXFFXFgsR@ D EG @G @ D Q @ E S @ D @ E Q hG Q B ?X???sT??YR?R??uXT?r?FrTR'XY?A??YT x S ? ? S Q @ hG S ? ? H ? S Q

?

?

? h G x? H h? ? S@ h ? x? V t H ?XEFIDCFT{Xwsgw?sID?}?F??nTFD
?

? th ? VG H D x S E D ? S Q ?XF?XTs8p?F?p?R@

? S ? ? @ D i ? ? h S Q @ ? S tG E H ? h f @ E ?G k s?TRsy?TYpTR?Y?I??FY?7??I'vj q ??r??IXFRTt ?i S S E E hG D @ S

?

S Q @ V ? @G ? ? V S Q @ E ?R)s??T??}?R?XG

?

S b ? D Q h h D hG b ?h ? ? ? @ S Q F?sTu$FYXFFIsgF?}Tq

U

? ? #

? § ?¨9·Q?§ da¤???  ? ¤ ? ? ? ? ?

 ? ??§

? § ? ??

¨ ? ¨ ?? ? #? }?? ¨ ¤ ? ? ? ¨ ¨ ? ¨

? ? ? ¤

? ?

?

EG Q @ b HG Q h D @ @ D w ? t S h ? t ? ? @ HG ? ! E E D x S Q @ f S xG @ S h D ? E @ D y V ? S E D h S Q @ HG f wh b HG @ E S ? S @ HG w ? S XTR}?ITuF??sw?1rYTT{???I?A?FC?T??sCI?rYsT?sT???FY??RwI?F?FTI??r?Y??I?Y)@ j ? S H H D x t ShG D @ S t w ? S i D HG EG Q @ S @ D iG @ ? x @ ? H E S ? t H S E ? d f wh S @ D H ? @ ? ? V H u YY?TFC?YXIF?rTs?YstsX?I?RmRsyX?sC?sT?Y{T?Y?sQFXrRs?TR?F????j 
7 ? Dh D h E h D S ? D ? FIFr??FY???R@ ? 9?! 4b $?Y?{??TI{X?IR?T}???IYTU ? Y{?) s???tF??F? 8 ? ? ? ? S ? ? ? á è D b HG wh ?G @h ? x w ? th S D h ? ? j Sj G ? H ? t ?

th S XYlU ?

x ? ? V ?F?A?

D t S h ? t ? ? @ H ?YrTT{???XG q

U

hG ? @ h Sh S t S H U S I??rrIY?YTTrTt q 68Y?YYX7F?¨?g?R?YCFC?FYXR?rFdT?mr?T?FYC?F?sTudI?RrrIrC?R@ 5i ? S ? S S h ? f @ h D V H 9 j x ? @ H S x ? x h D h G @ ? S i S Q @ E S ? ? E D S x S b ? D Q h h G ? @ h S h S S Q f x ? @ H S x ? x h D @ H ? °G ? ? Q S Q @ E S ? ? E D S x E E D x E D @ E ? 3 j E E D x ? @ ? DhG xG E w ? S i EG S b ? D Q h hG ? @ h Sh g?R?YCFCsR?FYX?F??T??Y?T?sYC??s8F??TF4Y?s88R?FXICI?g?rFI?F?F?u?X?RYXYS f B SG i EG Q @ H 9 j H ?G E H S xG t Q @ ? S Q @ b H ?h D H ?G @ Dh E H D ? @ S Q @ V ? ? ? @ D ? S ? ? ?G xG E D mrI{6XTR}?FX?Tr8XT?RyT??TFXF?sIR?I??F???TR?s6sRs?Y?F§X8X?F H D hh S B E D @ E ? EG 1 S b ? D Q h hG ? @ h Sh S S Q @ S h D ? E HG Sh ? ? D ° ?h D F'IY??Fm?T? It2F?F?u}I?RrrIrdTRdYsT?gIYX???rTIF?? Q @ b H Sh ? ? ? ? H ? @ ? x ? ?sTYXw??a?F??8s

ò sr?Fd i H S E ?

f t ?G Q q j Sh t H ? ? ? ? ? D H ? Q @ D ? D V ? ? w @G h ?h S i h D hG @ ? S i ??IT6?IT?TT? ~ ?}?FCRsTmgsF?Xr?XYsTFYXR?rF??

ò

@ ?

@ ?XYXm?1?u?C? ? HG Sh ? ? ? ? ? ? ? S Q @ E D S b ? D Q TR?FF?FTuh

ò?

?

S Q @ V ? S ?h D i H S bG ?R?s?TXFy?YFXYS

? H

P ? HG f t H ? h S ? j Sh hG @ ? D ? S Q @ V 2¨X?TFYr?CsIrI??FTd?R)s?

?

S Q @ Q @G B t S UG @ H S tG S ? w D T??R?xYTXR?rTICg¨?Cx

! é ? 0???)d?TRCRsTg?X?1?R?TYX?Y?? ? ( ì @ D Q @ S @ ? H ? Eh ? j Q @ b H Sh ? S

? D ? @ E EG Q @ V ? @ EG B @ S Q @ EG E E D x H S Q @ f ? D ? @ E D Q @G B Q @ D ? th ? ? B D w VG @ H S tG ? ? w VG f S ? ? @ hG ? EG Q F?R?XTRs?X?TR?X?FCgrTRT?s?R?81?X1RsT1X?F?CtWX??rTIpFs§?ls??RrXTI?R@ H 9 j & ? ! # H ?G @ h D Sh hG @ ? D ? @ HG ? ? S Q @ EG H ?G @ D @ S ? ? ? S @ HG EG Q @ ? ? V @ H S x ? b ? D E ? ?G i ? ? @ E ? x S Q ?F'?%$FI?rFdXYXR?sTm?IF??TR?X¨sIR?Rr?T?rR?ImXTR?F???r8Ts?F?TFX??Fm?FCC?R@ f @ h D V H 9 j á ? ? ? ?? ? ? 7rs?¨C??s5r??r?è S Q @ f @ E ?G ?R67??X'k ê é ? ? ? á è t Shh D h S ? w D x ? é y uY?{?sYXIFr?g3?C?)?? ? q
!i ? S @ S x D ? D ? E E D x S Q @ V ? H ? G E H S x G "CYR8s?FTm?F8CT??s?FX?Tr8XTt

6 FX?Tr8XT}R??TFws?FTu??sR?YCYXY?F}s}?FC?F?R?YC8sYdY?R???8CF?? H ?G E H S xG t E @G t H D S b ? D Q h w ? D @ H S x Sh S H D E D E E D x H ? E @ H S x x ? h ? S Q @ ? ? V S x ?


? ?? U

q

?i

q 7é ?? q v i

ò

i
V s?

6 F?FTu?XFgsTFCC§ssT?TFmF?sTu?sR?YCYXYS S b ? D Q h Sh ? ? ? H ? x D V ? @ D Q @ t H D S b ? D Q h w ? D @ H S x Sh H D V ? H ?G E H S xG t S Q @ H S S B @ S ? H ?G @ Dh S ? Sh ? D ? ? D x S ? S Q @ ? @ E t D Sh EG Q q F?s?FX?Tr8XT1TRPYrgdsIR?IY?wI?F~?FCY?p?R3R}TsYI?XTdj q ???? ìi ? w ? D @ H S x Sh S H D ?F??YCYIrtFn XFY?tYT??f FRYF?rFIr?CF?)F?V hh D h S B H S Q @ ? ? @ h S i H S bG S S x ? E ? ? @ H DG ? D i HG H D E ?sI?s??X}F6XG v H ?G E H S xG t S Q @ sI??YCITCTR$f q ??FI?TYCIT¨R???FR??Y?YFfF???XXTTmIG ìi H ? G E H S x G t Q @G B E ? ? @ D ? S H S b x ? ? V @hG ? ? E U?

 ? v

I @ D Q@ S x ?EE D S B V9 j S b? D Q ?sT?CCT??FC?AtsF?FTuh

b

q

 pI? i EGVG t H D E ? ? @ D ? S H S b ? ? ? ? b S Q @ V ? ? S t ? ? Q @ V ? h DG x ? H wh ? ? D EG XdTs6?F?s?rTYsdTF?s?TRl?6YT?FdR~ s?FX8sT{XF??'X? ?F?F?YTrFd9 VG f h D ? S H S b H ?j

?

Iv

? ? j Sj G f ?????? sTXFy?YFXYS V ? S ?h D i H S bG

I

I

S Q @ S ?G ? ? S ? E H ?G @ D ? ? S S E S Q @ hh ? ?R??XT?Y?TFI?sT?Ym?YT?gI?)j ? FXRs??Y?r?Tr??sIFr??T?F??¨FXRs?{rtF??F? H ?G @ D @ H S E S ? ? S ? ? Dh D h E S Q @ ? ? V ? H ?G @ D ? ? S H ? t ? ? s? ? @ @ h S ? E S ? Q @G B H ?G @ D h UG E E Dh h S Q q ??Y??r?¨RXssIR?Yl???sIY?T?j ? ?sT??¨IT??? S ? D ? ? E HG ? E

ò

? S ? D @ S ? ? j ? S @ S x D ? D ? E E D x S Q @ ? ? V ? é ? H ?G E H S xG sF??x?YY?rCF?sT?FCmTR?s?')??FX?Tr8XTt @ ?XYXmm?R@ ? HG Sh ? S Q

? FI?sR?r?Y?TY?}FTXT?CF?I??T??F??vsIR?T?Yts?I?%TR??nrYR?F?FTF?I}?F8?IY?R@ H ?G @ D @ H S E S ? ? S ? ? ? HG ? E h D ?G P S Q @ ? ? V ? H ?G @ D ? ? S h D ?G P S Q @ w ? t S S @ H D ? D ? b EG E E D x ?G S Q ? t H ?FD ? ?F?{???FC?? S ? D ? ? E E E D x V ? E S ?h D i H S bG s?YTXFy?YFXYS

w ? t S U G E E D h h S ? H D h E S h h G @ ? D ? h h D f w ? @ S x x w E ?S ? D h H G ? ??YTX??FIr??rsY1YXYI??F??IF?s??rC8{???FYTXF' E ? ? @ D ? S H S b S Q @ S ? ?FRs?YTrFaTRa?FD ? A? ? ? ?? ?

? I

SIhYhXGR@??FDT?CSTQR@?ER@?HYS?EYS???Y?? ? S ? ? ? @ h S i G ? E H D ? ? ? ? G h ? D FRYs6{?TFT?$?XTF' rIIsYy?CTR?TF$Y?FI?sRs?8??Y?s$?s? t Shh D h ? ? E S Q @ t H D f E H ?G @ D @ ? ? ° @ H S ? ? ? V ¤ 3 ? ? f x ? @ H S x ? x Sh hG @ ? D ? S Q @ E @ H S E S ? ? S 62pTR?r8FC)IrIR?FT?TR6??r?r?Tr?? ? ? @ D ? S ? ? H ?G @ Dh E H D ? @ S Q @ S ? S F?s?rgs?FXRsX?Ts?RaTRa?r??
¤

@

@

S Q @ E S @ D ? ? ? ? ? h HG S ? ? @ D H V 9 T?1rRs?F??FrTI¨?T?sTdA??I??E j HG ?

I 

?

 

?
3

 3

? ?

?
¤

 

ò

?6

¤ ¨?

Q @G ?XB
¤

? ¤ ? ?¨§? 6

? I
?

?
¤

? ?? ¤

?6

I
S Q Tq

E ? ? @ D ? S ? ? ?G xG E D ?F?s?rgF?ICI?F

? S Q @ E D Q f S h ? x D ? S ? ? V f ? ? ? ? b ?S ? D h G ? TRFT?sI?8F??F?T?TF?F??sYTXHF'@ ?

j E H ?G @ D x ? ? V E H D ? @ w ? @ S x x w E hh D ? S t H ? @ H DG ? D i HG S ? D f th S U Sh hG @ ? D ? S x ? E H ? t SGh ? ? D H S Q YTFXRsC?s??TF?Rw?R8C{??XFYT?T?FI?Fy?X??Fl?IYT?IrIR?FT?CF?pFrII?TF?rTB f E S ?h D i H S bG S ?G S Q @ f S h H S ? j @ H S x Sh S ? ? ? ? b w ? S i S Q @G B S @ ? x x ? h t H D E ? ? @ D ? S H S b ? ? ? ? b S Q @ V YY?IFy?YFXY?XYT?TsrTY?7?YCYXYTs?F?YsrR??R?}8sYTF?FR??Y?YFTs?F??R$s? Eh DG x ? H wh ? ? S ? D S E S Q q j D ? ? S bh D ? ? ? ? b S Q @ HG E ? ? @ D ? S ? ? ?G xG E D IsICFT{XF???F8?rTdT??YFXF??F?F?T?3Im?F?s?rgs?ICI?F IsgTXTTl3??YC?s??Y?? hh D b HG t H U w ? t S x ? ? V ? S S ? H D h H ? G @ D h UG E E D h h D Q h ? ? j V ? @ H S x S h S H D EG Sh hG @ ? D ? S Q @ H ?G @ D @ H S E S ? ? S ? Sh ? G h ? t S ? ?G S Q @ j Sj ?tsYCFI?sYl???FIr?wu???s??YCYIrtF)XXYXR?sT??RtFXRs??Y?r?Tr?XTIrTTY??X?T?Fs??G f Sh hG @ ? D ? w ? D @ H S x Sh S H D w VG E E Dh h @ D Q @ E @ H DG ? D i HG S E ? Q @ S @ ? H S t S B S b ? D Q h w ? D @ H S x Sh S Q @G sXYI??F???FR?r8rIY?F?WX??FXY?sTR???sI?s??Xw?F?R8?sTrTw?8F?FTu¨?F??YCYIrx?Xv? j w ? @ S x x w E S Q @ b HG E ? ?h @ ? ? Q @G B Sh ? D ? D ? S E HG H D S x Q @ ? ? j ? ? ?? ? ? ? F?R8C{?mTR?TI?F?X?FT?X?XTF?sTY?TI1Fr8pRs?)s????r?r? ? R??W?FI?sTH ? ? ? ? ? V ? H ?G @ ? h D hG @ D x S Q @ D x S Q @ Q @G B S tG h HG ? h ? @ @ ? ? E H ? ? @ H ?G @ ? H EG Q q j ? ? ? ? ? ? FrIR?8rTRsC?T??R?TXYTXFY??6?F'T?T??FXRsT'ITs?s??r8? ?Y1YXIFr??sI?F?F?Y??IG ?? ? t Shh D h S ? D Sh ? D ? D ? S E H

?

? ? #

? § ?¨9·Q?§ da¤???  ? ¤ ? ? ? ? ?

 ? ??§

? § ? ??

¨ ? ¨ ?? ? #? }?? ¨ ¤ ? ? ? ¨ ¨ ? ¨

? ? ? ¤

? ?

?

U hFTsIR?I??F???T?'s1FXRs?Xr????RIG D H ?G @ Dh E H D ? @ S Q @ V ? H ?G @ D @G h ? S S Q @ E ? f S ? S ? j w ? ? S Q ???Y?s?FrTR@ x EGh Shh D ? D ? Sh S @ S Q @ V ?XIYXIF?FTrIY???R'?? ? ? ? H ?G {1FXR@ í í ? D ? ? S th S U yT?YtXYl??TYFyTR)YsXF?8sIR??TFT?FYT?j ? ?dhFI??F??R?IC?sYT?sTFF)I?R@ x ? ? h D i S Q @ E S ih ? E H ?G @ D ? ? b U H ? h S Q q ? ? ? 4 H ?G E ? ? @ S Q @ EG w ? ? S Q @ S b ? D b EG Q í V ? Q @ b H S ? @ E th S U S Q q j h DG @ H S @ ? ? S b ? D b hG @ S H b D x ? ? @ h Sh S S Q @ E @ H S E S ? ? S sgRsTr???pIYT?T)?FI??rRs??FTFF?XRTFFCF??rrIYmT??R?r?Y?TY?? ? ? @ h S i ? h Q @ ? S Q ? F?rrF?YgRy?Tq ? ? o

ò? ò? # 6X
?

E ? FYh× ? 6 1 ?

 ?

" ?? 

ò

× ?

F ? G??

¤?
?

? F~ ? ?

¤?
?

? ¤?
?

b e ?

¤

? ¤e

b

¤?
?

? ¤?
?

b ? ?

¤

? ¤?
?

b

¤?
?

? ¤?
?

? d?

6 ?FY?R?TRs?FT? w ? ? S Q @ S Q @ V ? @ ? D hG @ S H b D x ? ? @ h Sh S S Q @ E @ H S E S ? ? S ? @ D Q @ H ?G E H S xG t Q @ ? D t t D S B @ D Q @ E H D S x wh ? xG E EG Q q j x EGh S IRTFFCF?RrrIrT?)??Y?r?Tr?'sTR?FI?TYCI?dRym?TF?'sT?§TsYCmXTCI?6ITep?XIrIh ?h D ? D ? Sh S @ S ? w @ ? HG Sh ? ? D ° ?h D ? P ? D ? @ HG H ?G @ ?h ? E EG Q @ S @ Dh E H D ? @ S B f EG E wh D H D Sh ? ? ? H ? x S Q @ ? ? ?F?FTrIY?'????IrI??yYTXF??2?R?ImFXR?XF?$I?R6R?I??F????~rI???FTF?XF?FTFC??R?Flk

t H D hG ? @ h Sh S H D V TsgX?RYXYPF?s? ? ~

` ? 76X FYh E ?j S xG @ S h D ? E @ D y HG S b ? D Q h hG @ S H b D sCI?rYsT?slX?s?FTu?IRTFFCx

× a8 ' s1 ? é

?

? ?FXR?Y?s?gT??s?FXFTFpTR?IsIR?rRs?8XTq ? h DG @ H S @ ? ? S Q @ V ? b ?h D H D S Q @ EG h DG @ H S @ ? ? EG Q


ò ?ò ?

# ? X E? $6$FYh 

× } § 1 ?

 ? $

" ¨? 

ò

? ??

E D h DG @ H S @ ? ? hG @ S H b D x ? ? @ h Sh S S Q @ S E ? ? Q h S B VG E H ?G @ D ? ? S hh S B ? D F?sIR?rRs??I?rTsF8s?RYXYmTRm?s?Tum?§?TFI?sT?YeXY?{??e ? HG S @ E HG ? t Sh ? ? ? h S Q @ E S ih ? E hG ? @ S x S Q q j E E Dh h G ? E H DG x S P ?G ? E H D ? Sh ?IrR??I)grIT?FY?TRYsXF??I?RrC?T?r?FXY???TFICY?"????FTYX) ? @ HG t S UG t ? x S ? whG E D S H D h t H D S ? ? @ h ? ? @ E ? D Sh h D E D Q @ 9 ??IYTXT{8?g8XX?FrpsY1TF??TRT????FrIrCFTA?j q ?rgsT?IrTRwX1Y?????TsICY?P i ? S ? D ? ?G S Q @ HG t S E ? G ? E H DG x S t H D G ? E H D ? Sh Ts??TFTrI) ? ? U

!

@

S Q @ V ? E H ?G @ ?h ? E ? S Q @ ?R'?TFI??Is?YT?s?

@

H ?G @ D @ ? H S Q @ V ? b ?h D H D @ h S ?G t S Q @ EG @ 9 j @ E ? U @ D S E ? V H ? h @ Q bG x H ?G @ D @ ? H EG Q FI?sR?TmTR§sdFIsTFrr?XT??R?IA)7??lsm?T??Fr?sICFI?sRs?XTq

ò?


X

E ? ? Frh ?

?
×

??
?

?
 

? X HG E ? dyI??? ? ?8 ? ?? ?

? × ? ? ò?
1 ?

×

?

? × ?

! Pb

??
?

?

?

 ?
? 5 ?

?
b
?

` 7? ?

?

? ? ?

 

? e ?

¤ ¨

? dX 6yI?E ? X HG

HX?E?? b 8 ?t? G ? ?  ? ¤? ? ?? ? p ?

? F? ? E t D S TFr??¤e ¨? ? ?? ¤e

?× ? #? ?g? d76X ? ? ?? ` ? ? ?? ? ? ?? ¤ ? }? ? ¤  ? ¤ ¨ ? ?? ¤?
b

¤? ?? ? ?? ¤?

b ? ?

b

¤? ? ¤? ?? §??

? d?

S b ? D Q h hG @ S H b D x t H D f s?FTu?IRTFFCpTFT{1

S b ? D Q h hG ? @ h Sh S f F?F?u?I??rrIYll rRrCF?FT? ? S @ S x D ? D

? ?

? ? S ? f ?Y?T3! YR8s?FT??FCR?X??rCF8???r??TR@ ? ` {?~ ?8 ?YR?TIT?F{Y?sYI?YT??9 ? S @ S x D ? D ? E E D x Q @G B hG ? @ S x H D x B S ? ? ? ? S ? S Q ? X ? ? ? E S @ D HG t ? ? ? h h D hG ? S Q ? E H j E H ?G @ Dh E H D ? @ S x ? E V rTFXRsX?TF?R?CF?§s? S b ? D b S Q @ HG E Sh ? ? ? H ? x hG @ S H b D x ?G E D ? ? t H D hG ? @ h Sh S ?G E D ? ? f t S S t HG f t H U t H D f x EGh Shh D ? D ? Sh S sTFFT?}I6rIF?FTFC?XRr?FFC??FT??TF?X??rYXYA??sT?{?YY?TI??TTCTsyp?XIrIIs?FTrIrR@ wh S x D H f w @G i D ? b V ? w ? ? S Q @ S b ? D b h D H ?G @ Dh E H D ? @ D V ? H ?G @ ?h ? E D E D Xr8sT)FX{??ssd?FYT?tFTsF?sTFI?sI?TF?R?sdsIR?IF?3}F?rTRCRsXT}?F?w}X?{w x S Q @ S @ Dh ? x ? ? V S B EG E ?h D H D Sh ? ? ? H ? x S Q @ ? ? k j E H ?G @ ?h ? E q u ? ? ? ? D q t H D H D x B S ? ? ? ? S ? S Q @ b HG t ?h h HG E H ?G @ ?h ? ?F?F}IsgF?F8CT??Fl?YTFXR?XF??????Ts§¨TF¨FCr???Y?CTRwTXTTXYTX?TFI??Is?E V ? E E Dh h G ? E H DG x S P ?G ? E H D ? Sh s??FIr'???FICY?"???TsTYXa w @G i D ? b HG S @ E HG ? V ? E H ?G @ ?h ? E t ? D t H D @ E S ° wh D H D ? @ E H ?G @G H U S t S b ? D Q h S Q @ wh ? ? D B ? H H D h S X{??FXY??TXasTFI??Is?1?F?TFR??Y{?FTF?R?TFI?XTTrT?F?FTu?T?8?TTF??T1FY???

?

@

S Q @ V ? E E Dh h ? ? E D H ? S @ D ? @ H S h H ? h S ? j E S b ? D Q h Sh ? ? ? H ? x ? ? ?R)s??sIY?T?p3sC?s???YY?FYd??YrF?sTu?XFgsTFC?F?V

? ? 2 ? ? ? ? # ( 5 % ? ? ? # ? & ?s}???s876?763?)6%

? ? % ? s???(

? ? ? & ? ? ??)?s?4

? ? ( 7Cd

' ( # (sC(

&
?

D b HG t t D w ? t S h ? t ? ? @ H CTI?TF1??rYTT{???IG

?

?

! E E D x S Q @ Q @ G B E h S h H D 4?s8?TR1R??XYY?FYh

? ? ? j?HFDIGsbTHFD??sFImT???@ ? y b Dh S Q @ ? ? ! ? ?f?YRm?sT??E x ? S @ S ? D ? ? a 7 th S U ? Dh D h E S Q @ ? IYTsIFr???R?R@ ? 9?! 4b $????sTT? 8 ? ? ? ? S S E D Q


5

? ?§ 

? § ? ¨ ? ¤ § ? ?Q?Wf?

? ?§ §¤ ?

? Q!r?# ¤ ¨ ? ?

? § ?¨9

? ? ¨ ? }?? ¨ ? ¨

? ?

?

?s 6 9 es 6$ 9 e (q"G ?? ×? ?? × ?? ? ??× ?× ?t'@G@(Ef$ut'D@"r#3$19F'p("d"?? d?8k?6v??iY??? k?? h?dai?×??§d"ri??k?v??×jy"Ek?G""??"X(?"D?dk?(?i?? ?X?6??Ek?X!??j?? dXdE"????i?dxi?"jrd"??"?k×g?X??g á R ? ? ? é ?? Y? ?? à á ?? ?× ?? ? ?? ?? ?? ?? ?× ??? á á ?? ?? ?×S ? Y ?× á ? T× ? ? á? ? ? ??? ? ?? ì ?? ? ?xf7EdD8'Ibi??xd?(GEEk?G""??"X(?"r"d?i?ik??Gd??ká?r(???j?5?E?jX?k??v??×?d??ká?r(?a?y?x???k?da???XT eG cG 6G 2 á?× ??? à ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? á ?? à ? ????? ì?×S× R? ê ?? ? ??? ?× ? ????? ?? ?×? ? ? ? Y ?× i?káxX"(Gà Xk?8k??"??(X"????i???X?Gi??X`?x???k?d??"G?d??ká?r(?? dk?jX??gá× X? káX?g×i??i?d6Xt"??ká????g??jrV ?× ??? × ? ? ?? ?? ?? á á ?? ?? ?× T ? ?×? ? ? ? Y ??? à ? ???? × ? ×? ? ? ? ? ? á á ? W ? ? ? ? ? ??× × ? ?? ?× T ?? ? á?? á S??? × ? ? á R ??× Q× 97 6 $ 0 (&$" ?? 97 6 $ (&$" ? ? ? á? ??? × ?? ì ?? Xk??(ai??XU(X?? ??r? t'r"?dk???? Bv??5?@AP(5CI32EHG19FEDCB"?@A@(8#543210)'%#!?k×(i?x?g??"?d"?(????(Xk?? 
t S H U S t h G ? @ S x t H D S x D ? V ? h S Q @ Q @G B j Sj G f H ?G @ D @ ? H E ? ?G i S ? ? S Q @ H G Q @G ? j 1 S b ? D Q h hG ? @ h Sh Y?lrT?I?RrC3TF?8s??sr}TRs?X?s????FXRs?sT?TFX{r??}TRpIT?Xv?{2F?sTu?X?RYXYS t H D f Ts''? S @ S x D ? D ? rRrCF?FT??§3! q u ? f

? S @ S x D ? D ? E E D x Q @G B H ?G @ ?h ? E rRrCF?FTm?FC¨RX?FXR?XF????TF8?R1R??TRmT?re? q u ? ? ? ? D q S Q @ ? @ H ? ? @ E ? @ S

j Sh t H ? ? ? ? ? S Q @ HG E Sh ? ? ? H ? x hG @ S H b D x V ? S ? ? @ D S sXTTTTA? ~ ?d?RI?rIF?FTs8?XRTFFC'???TR?Y?V

ò

j E E D x S Q @ ? ? V E th ? Q S x D E S Q q j ? ? Y?F8mT??F?TIsT?8s?mT)7?? q "i 1

? q

EF? CDB h hG ?h ? @ FDrIFbsIF??F?R}S?R?EC?lU?F?Yh Q @ x ? H x ? V E ?F???THs?8XG?????YSTQ? FX{X??A?sTdT??sIR?I??F??sRy??R)s? x ? H h DG iG ? @ ? H ? H S Q q j H ?G @ Dh E H D ? @ Q @ ? S Q @ V ? S b D Q F??FTuh?IhF??FTF?C?XGRr?HFFDCx ? ? G?FD?{??CD6IG b ? S ? ? H x h @ S b E ? ? E @?DTR@CtYS?XE?T?T?)?T?F?B TXH?rTI?TF? Q G ? ? ? ? E @ ? H S ? D S b G ? S tG E H ? ? ?8F?FTu?XSF?FTFC?I?RrrIr???FT?? i S b ? D Q h h ? ? ? H ? x hG ? @ h Sh S G E D ? ? ?D ? q gF?FTuh i S b ? D Q
S Q @ V ? H ?G E H S xG t S Q @ E S xG ?Ras3FI?TYCI?dTR?r8XR@ q 7é t?FR?TFrTIXTTFrdTRR6sT?Y?X?? )?? v i @ H D @ E H ? h b HGh ? ? ? h S Q @ ? @ h D ? ? S EG ? é ? q 2é i v w ? D @ H S x Sh S S Q @ V ? H ?G E H S xG t S Q ?F??YCYIr??R??8FX?Tr8XTTq 6 ? ???Yt?Xa?YR?I?TFY?s??XT?Y?aTF?r??j ? ){? U ? j ? S Q @G B @ H S @ EG E H ? h S ? D E @h ? E S ? ? ? ? S ? S ? ? é

ò

S Q @ H 9 j ? ? ?R????c? q "PFI?TYCI??FT?F?sTu}I?RYIr?TR?7? ? s?RX?T?IsFX?Tr8XT?RyC?RwTFXFD 1i H ? G E H S x G t E D Q S b ? D Q h h G ? @ h S h S S Q @ f V ? E @G H ? HG H ?G E H S xG t Q @ ? S Q @ b H ?h Q @ b H Sh S Q @ S ? ? E D S x S B VG f t H D ?sTYXTR???Fr8?X???F?f f ?? ? q
!i H ? G E H S x G t E D Q ? S @ S x D ? D ? E E D x S Q @ @ D Q @ t H U S B f E H ? G E H S x G t H G t S @ E S ? S @ H G S ? D S B E 6wFI?TYCIT'FTYR8s?FT§?FC?T?'s?R}Tl?yYTFX?Tr8XT?X?YR?Y?YR?X?s?§??

ò

t H D TF??~D ? é

? ? ?? )é

ò

t S H U S t S B f E hG x D H w t ? ? @ h Sh S V ? H ?G E E ? h EG t h D H ?G E H S xG t E ? ?G i S ? YTlT?gYYX8sT{???RYIras?FI??Tr?I?§F?FI?TYCIT??FI{r?T?

?

? ? }?é

?D

ò

? q psI??YCITaFT)?TT)?FC)Y??T??r8s8?FXTFTs?R@ i H ?G E H S xG t E D Q @G H ? E E D x ? S ? x ? @ H S x ? x ? Dh ? b H D S Q

?

j E ?G xG E D Y?ICI?s ? D ° ?h D ?YTXF?? P ? V 2s?

?

S E S Q @ ? @ t H ? ? E S ? ? ? h @ D Q @ E ? ? @ h S i b HGhhG ?YT???gTsg?Y??FY?TR?F?rrF??IIXI??

S Q @ V ? E S b ? D Q h S h ? ? ? H ? x h G ? @ h S h S ? G E D ? ? S Q @ V ? E S h ? ? ? E S Q @ S ? D w ? @ S x x w E ?S ? D h H G ? ?R?s8YF?FTuXFgsTFCpX??rYXYA??sT?gT??s8YY?TF??T?1?FP??rC8{??FY?IF§ ? D ? S ? ? ?G xG E D ??rgF?ICI?F

? FXRsX?TF?R¨RywTR¨TF6??FT??a??TFTTe?I?F' ??F?{?fTR?r8FC?8?sR@ H ?G @ Dh E H D ? @ Q @ ? S Q @ t H D f S ? D ? ? E G ? E H D ? ? ? ?Gh ? D f S ? D ? ? E x ? @ H S x ? x ? E ? ?

?

S S ? Q @ S Q @ V ? E S b ? D Q h w ? D @ H S x Sh S S Q @ @ D Q @ Sh ?G E ? Dh ? S @G ? ? r?T?8T?sdYF?FTu¨?sR?YCYXYwT??s?R?ITX?TFXTt?XT??YY???67F?d9 x S S E @G f @ h D V H

@ 1HG Sh IrI??

j E S b ? D Q h Sh ? ? ? H ? x hG ? @ h Sh S G E D ? ? w ? ? D h E ? ? @ h S i b HGhhG ? hh D H ?G @ ?h ? E EG Q @ H 9 rYF?FTu?IF?FTFC?X?RYXY? ?F?{???FY)?sRrrFTXIIX?TIs}FI??Is?6XTRd'j ? rICFT{?{?RYXYS E hG x D H w t ? ? @ h Sh ? ? ? S Q @ j Sj G ? V ? S b ? D s?sTFFb ~ ?d?R??????? D t H D ?Tsaf ? ? S Q @ HG ?R?X?!

ò

b H ?h D H ?G @ Dh E H D ? @ S Q @ HG TFXFwFXRsX?TF?R?T?wI}1 ? S b ? D Q h Sh ? ? ? H ? x hG ? @ h Sh F?FTu?XF?FTFC?I?RYIrS ? ??sT??? ?G E D ? ? ? x ? @ H S x ? x ? Dh ? b H D H D E @ H S E S ? ? S ? S b ? D Q h S Q @ t H D H ?G @ D @ ? ? D whh D ? @ h D EG Q hG Q B TR?r8FC?sITF?FnF?R?Y?Y??Y?1F?FTuw?R?TFdsIR?Rs?3??IF?Rrs}InuI???

"

?

 "

b H ?h D H ?G @ Dh E H D ? @ S Q @ HG TFXFsFXRsX?TF?RdT?sIp

b
?

 ? 

b
?


U

?

S b ? D Q h Sh ? ? ? H ? x hG ? @ h Sh S ?G E D ? ? D S i D Q S B @ D Q @ S °G H b ? h S ? t H D F?F?u?XF?FTFC?X??rYXYA??sT?}F?Td??s?R?rITFsYY?sTFP ? ê? S b ? D Q h Sh ? ? ? H ? x hG ? @ h Sh S G E D ? ? D f H G @ h E H D ? @ S G (F?F?u?IsgF?F8?I??rrIYA???FT?1??FX?RsXD?Ts?R?8XxR@ ? rTI?TF? ? S tG E H ?
? ?

? ?

ò?


?

P ?? ?

? ? ???


b

?

E C F? DB ?

" 
b

?? ??

" 11

× ?

 "

?
b

 "
!

b

? ?

?
S ? S Q ?rTB

6 XT?F??F???sIF?R?1rRsXTYXFYm?sFI?s?Tsl?Fr?sTFFXTR?F?Ys?FTu?TI?XIF?mTq wh t ? D B ? ? V @ Q bG D ? @ E t S @ Dh ? hh D h S ? D H ?G @ D ? ? b U H ? h S b ? D b EG Q @ ? ? V E S b ? D Q h b HG B ?hh ? V S Q j q ??F? q ? tY?IIsRr?Fl)?FI??F??FYmT??IG ?i ? i S S E EhG D @ S t ? ? k j H ?G @ ? ? @ H ? h S Q @ E ? ?

? ?¤
? í

¤
?

ò?

? ? ¤

¤ ?

? ¨ ? § ? ?a §¤
í

ò

b
?

? ?

? F?

? ?í

4 E eC ?

× í

4 E C o

?

b
í

4 F? C E

? ?y

ò

v

6 ?{~?FpIY??TX)·)w??rIFy?T?YS w @G i D ? b HG S @ E HG ? P ? ? @ @ H Sh D iG ? ? EG w ? ? S Q @ S Q @ @ D Q @ Q h ? X¨?FrTRt?R??TRduT?E 4 V ? E S h SG ? Sh ?G h ? t S ? ?G S S ? Q @ S Q @ V ? @ ? ? t S E ? ? x ? h EG t H D S b ? D ?}YrYI?8XTIrTTY??XtY?TR8TR??}?FxY?sgCFY?Id?FtF?FFb? ?§ 

? § ? ¨ ? ¤ § ? ?Q?Wf?

? ?§ §¤ ?

? Q!r?# ¤ ¨ ? ?

? § ?¨9

? ? ¨ ? }?? ¨ ? ¨

? ?

?

Sh ? ? ? H ? x hG ? @ h Sh S G E D ? ? t H D w ? D @ H S x Sh S V ? S h H S t H ? ? E S ? ? ? h S Q @ b HG H ? S h H ? h H ?G @ D i ? S E ? ? S Q IF?FTs8?X?RYXY? ?F?{gTF?FR?r8rIY§s}rTY?TF??Y??FrmTRCTIT?YrTFY1FXRsy?Y??F??R@ ? Eh ? ?I?6j ? 5

ò gTF?f ? ? ò ?f ? ? t H D ?

U ? j E ? S t H ??Y?YCTFD

Sh ? D @ HG t S °G ? D x x ? E S ? D ? S ? D ? EG Q @ V ? E @h ? E S ? HG D x S Q ITF?dICYYX?FCCT??sargsT)IT??s)R?T?r??Is8Tq

# ( 5 ? ? 2 4 ? 5 C76636???

h

@ ? ? HG ? ? ? b HG @ D bG @ E S i HG w ? E H ?G @ Dh ? hh D h S Q @ ? @ HG @ Q bG E HG H D S i D Q t H D w VG ? S i w D x ? S t D S ? S Q ?TTI?TF?TI?sFI??rF?I8??TsIR?ITrIFr?TR?R?I?FI?TIws?F?TTFCW??Ys8?C?Y?FY??Tq

j @ ? S @ H ? h EG Q @ HG E x Sh ? ? ? ? w H D ? ? V G ! 3 2 C %  ! Y??R?FrIT?1X8rITs?T?Fs?pEH"AE&DQ¨?"6 5 EfrsR?F? g ' @hD@H? j 8 U 3 ) U $ 8 U 2 G 8 e ! c 8 Y b a ` Y X 8 G ! 3 2 C %  ! @ @ @ 8 8 7 6 ¨ED0¤0DE#d0S¤FEW"A0DQVB"¤A9" 5 t H TsD 8 U G  8 U 2 G 8 e! c 8 Y b a ` Y X 8 G! 3 2 C % ! @ @ @ 8 87 6 E¨D¤0DE#d0S¤FEW"A0DQVB"¤A9" 5 @ D E S b D ? ?h S Q t H U ? ? ` j S b D ? h D ? hh D h ? ? S Q @ Q @G B ? S Q @ S b ? @ j o H ?G E ? S i S h ? t S sYFF?pXYTpTlFa?ssF~uFT?IsY?6??R1RX?rTRFF??U ?gFI??Ys?YTTrd ????? S E ? S j 8 1 ?SE) 5 ¤¤AS&Q&F&EPEEH"FE0DD¨B"6 5 ?"¤A9" 5 U T T T R 8  2 @ 8 ' I 8 G! 3 2 C % ! ! @ @ @ 8 87 6 S b D ? @ S H ? S @ HG S Q FFTT?rR?ImT?@ x ? ? V 4 3 2 2 1 ) ' t H F??d¤00(TFD % $ !    E h U S Q@ t D h H B? t f G Q@ ? ? k j Sh ? tS xS@E wE D? ?S h D ?S@ ? ? x ?h S Q@ ? V E h &#"¤YXSldTR?FFX?T?T$YXETR?FltsY?TYd YR?{?1?TrFIbs?rR??8Fr?TR?F???YXSlU

j E @h ? E S ? S E S Q @ V ? H ?G @ D ? @ E ?hhG ? S Q @ ? H D E S iG b o Sh ? D q j H ?G @ Dh E H D ? @ S xG rR?T?r???Y?RstFXRs?R?TIXIYT?sTFrFXs?mXTF6?FXRsX?Ts?R?8XR@ S Q @ V ? S b ? D Q h Sh ? ? ? H ? x hG @ S H b D x ?G E D ? ? D E D ?R?8F?FTu}XF?FTFCdI?rTFs8A??sT?gmFP ? 5? S @ S x D ? D ? Y?rCF?F????tT????r?r?T3??FrIr?XTq q u ? S Q @ E @ H S E S ? ? wh ? D Sh h EG Q ? 6

ò?


4?b ?

BP?
?

?

U ?

E C F? DB ?

 " 

?b ?? ??

" 11

× g

 "
!

b

? ?

? 

EG EG E wh D H D Sh ? ? ? H ? x S Q @ V ? @h ? E S ? S Q II?{XFTs?IF?FTs8mT?§s?T?r??Tq ? ? ? U

ò?


? × ??
?

? F

? X HG E ? dYI??? ? ` d7? ?1

! Pb

??
?

?


?
?

U ?

ò?

? ? Cyé ? × ? b ? ? ? ? × ? #????

? ` ? d76X FY? Pb 8 ?t ? E ? h ? ?

 

E t D S ? H ?G @ ?h ? E S Q @ TFY?FI??Is?mTR?f ? o

ò

f ?5 f ~ ¨IG ? H

ò

S b ? D b S Q @ Q @G B sTFFTR?R?68 ? b V ? H ?G @ D h UG @ H S tG S Q q j ? S @ S x D ? D ? q u ? S Q @ t H ! rRrCF?FT)?FCx ? S @ S x D ? D ? E E D ? s?FXRsrlX??rTI?T6§ rR8F?FTv??TRCTFD ? S Q @ V ? H ?G @ D @ S ? ? ? S @ HG ? ? ? ?R6s1FXRs?r?T?rR?ITF¤?l?Frh x ? U H ? 4 H ?G @ Dh E H D ? @ S xG @ V ? Q @ b H S ? @ E th S U S Q @ t H D %FI?sI?TF?R?CIR§ss?sTY?R?gXYlmTRpTF??RsTr???E ? Q @ b H S ? @ ? th S U hG @ S H b D x ? ? ? @ h Sh S S Q @ H S S B @ S ? E SG b ?h D H D S Q q j x EGh D x ? ? V h Shh D ? D ? Sh S @ D HG t S @ H S E S ? XYltXRTFFC??RYIrg?RvYrg?YIsFIF?F?Txg?IIs8?F?YXIF?FTrIY?¨nXzYR?r?Y?T?

¤

j @ H ? ? h h D ? @ HG b HG ? S th ? E S Q @ E S ? D @ H ?G @ Dh E H D ? @ S xG @ V ? h DG @ H S @ ? 7?TFrYF???XdTI?YTXF?mT?rsF?wFI?sI?TF?R?CI?§s?FI??rRs??

¤S ? D E H ?G @ ?h ? E h D H ?G @ D @G i D ? b S Q ?FTFXR?XF??FTFXRs?X{??F¨Tq t H D H ?G @ ?h ? E thG Q h E ° ? D B Q h Ts?FXR?XF??XITu?Y?F?u??

j H ?G @ ?h ? ?FXR?XF?E

q u ? ? ? ? D q S Q @ Q @G B Sh ? ? ? H ? x hG @ S H b D x S Q ???TF?TRvR?sIF?FTs8sXRTFFC??R@ 6 8ITFq o Sh ? D

S Q @ Q @G B Sh ? ? ? H ? x hG ? @ h Sh S S Q @ E S ? D ? x ? h Sh ? D @ S Q T??R?}IF?FTs8?I?RYIrtT??r?F?8Fr?ITF?8Tq

 w yxv

` 7? ? X Frh E ?

b ? y '

ò 
a

§ ¨b W7?? w yxv § ¨b 8

?
8 ?

4

W 7?
$? ? ? ????

? ? ??

b

¤?
? 4

?

¤? E E C
b

` ?? ? X FYh E ?

b y ? H v

ò 

H ?G @ ?h ? E q u ? ? ? ? D sIR?IF?r?????F§q

Sh ? ? ? H ? x hG @ S H b D IsgF?F8?IRTFFCx

8 ?

v ? b

 w yxv

?

?

H v b b Y

?

?

§ ¨b

8 ?

?

ò

b

?v? ?

ò ¤? ??

? a

8 ?

? ?8 ?

¤?
?

?

¤? E E C
$

8 ?

v

? ?b

?

?

? ?b

? ??

H ?G @ ?h ? E thG Q h E ° ? D B Q h FXR?XF?gII?u?Y?F??u{? U

Sh ? ? ? H ? x hG ? @ h Sh IF?FTs8?X?RYXYS

ò

? ¨ ? ? ?  ? ? ?f9???

?

j ?o j t ? e j ??gT3 7??sX{??F?sz?FYT?sFTFs3TC2?I??r?e j @ H 9 j w @G i D ? b V ? w ? ? S Q @ S b ? D b S H ( D ? hG ? @ S j

U

o ? o yFU @ k j j S h H ?YTFD q ?i q pi o q ?i ?

? ?ò ?A@Y{?)@ ? ) 9 j E w Q

6 IF??F?? th D B H ?

?G ? D i HG H ?G @ DhG t V ? b HG ? D S ? ? t H D f E ? ? HG ? E th ? ? B f E SG @G @ H S tG ? S Q @ S ? ? f E H ?G @ D ? ? S th SG ??Fy?XwFXRsXIT§s?TI?Fr?TpTFlr?F?IT?pX?F??rYI?X??rTIrTR??YTFXRs?{rIrI'k 6 XG w @ ? i D ? b V ? w ? ? S Q @ S b ? D b S H ( D ? hG ? @ S ???sg?d?FrTR?sTFFTC2AX?R?e 6 F8r????ds?sIrI??·p?TY? ??}P T3 ??Y?F·?k H D x S? S ?j ` f S ? h S G e j ?j ? f D S ? h e j j f h Q S ? j ?j j ? ?

ò ? ò ? #? ? ò x6??F?YiYIh?{?)@ ò ? ? 8 7 5 E@? ? ?S d E GE w Q
? ¨ò ??r?)@ ? E E S ?

j iG H u H ? @ S h HG ? ?X??gFRYTX?) s??u????? ? F? j ? ? à ? á ? ? ?

@

3 0 w5W?l?s???á 46 à ? ? ? ? ? ? ?
j ? ?F

Q bG D @ ? D S VG D FIF??Fr?XFd ? j {? U

8 )? j

U

? ?? U ?ò s?1?rd ? 0 2 0 j i S

j E w Q Y{?a ?FXRF?rR?IsFXRs?r?T?rR?I?sYI?r?FYT???FI?Fy?9 6 CFF?R??d j H ?G @ h D ? S @ HG V ? H ?G @ D @ S ? ? ? S @ HG h D hG @ S ? ? S Q @ @ H DG ? D i H D x D wG @ u j

@ 

ò ~ ? ò ? ?

q yij S h H DG ? D i HG S b ? D b hG ? ? @ ? EG t H D HG ? E hG ? ? @ ? EG V ? H ?G @ D i ? S E H ? srTFI?Fy?I1FTFswITsRs?IPTFnIT?ITsRs?I?s?sIR???Y?TF

ò ? ò ?? ò
?

? ? ??6 IXI?)???sTTFa'?? ? EhhG e j ?j d f b H D ` j j

ò x(?rd ? ) ' j i S

j E w Q Y{?a

q ? Yò i

@

? ? 4 # ? & ? ? ?3?a?F??

&

w H D x t H D @ H S x S b D ? ? ? h H S E ? ? ? H G @ H ? h E G Q ? ? V h Q S ? j ?j k j V ? ? ?F8xTF??YCYFs?TFrTY?TFT?I??FY?IT?F?Tr?§·??3?s?)

j7hY????mTRF??s8r??sYI?X?Yh @ S ? ? E S Q @ H ? E ? ? D x S ? h D hG @G ? @ ?a???rR??F?IE?sTR?swTq ? @ h V S @ D ? b G ? ? Q @ ? D S Q

$"?  ?§ ? ?? %#! ¨?¤??

j B S H E x S S E H ?G @ Dh E H D ? @ ? S xG mr?CYr?8FI?sI?TF??A?8XR@ S Q @ V ? S b ? D Q h Sh ? ? ? H ? x hG @ S H b D x ?G E D ? ? E D ? S @ S x D ? D ? q u ? S Q @ V ? H ?G @ D @ H S E S ? ? ? ? ? ?? è ? ? S Q ?R$s?F?FTuIF?FTs8I?rTFs8A??sT??F?rRrCF?FTv???TR$ssIR?R?Y?Y????r???u??R@ ? Eh ? j H ?G @ Dh ? x ? ? V H DG H H D x SG ?I?s?FXRsXT}?s??FXTTFCYXd S Q @ ? S i ? E S b D @ H D i t D Sh ? D ? S tG E H ? h E D Q w @G i D ? b HG S @ E HG ? V T?}Ys~drFF??s??FwI?F?rTI?TFYdsTx?{~?F?IrR?TI)s? H ?G @ Dh ? x ? ? V h Shh D ? D ? Sh S @ S Q @ f S h H S ? j ? à ? ? ? ? ? ? ? ? ? FI?sI?}?F?lrIIs?FTrIrR?T?TsY?Y?6????F? Ts??& 8? ?dT?$s?F?sTu?X?RYXY? ?F?{ds??FCx ? ? S Q @ V ? S b ? D Q h hG ? @ h Sh S G E D ? ? D E D E E D ? S i ? h S ? wh ?G E E ? ? xG H D h H ?G @ Dh ? x ? ? V H DG H H D x SG d S Q @ @ D Q @ S i SGh S ? 9 f ? S i S B ? ? j H ?G @ D @ S ? ? ? S @ H Ys?YY?mXTX??FgCI?Fr?FXRsXT}?F??FXTTFCYXy?R6s?R?FIXY??YrFr???§?FXRs?r???Y??IG EG Q @ V ? ? ? ? i D V HG E @ H S x ? b ? D S ? D S ? S Q @ w @G i D ? b HG S @ E HG ? V ? H ?G @ Dh ? x ? ? V H DG H H D x SG XTR?s??FF???I?R?YCTF?F8?Ft?YT?3X{??F?IrR??I)?s?FXRsXT}?F?sFI?TFCYId S Q @ H ?R?IG ? Eh ? ?I?±?F?sTu3I?RrrIr??FT?n???r?r?Tr??s8psT??rR?rYYs??TFC8sY?gn?1CYr?pA9 j S b ? D Q h hG ? @ h Sh S ?G E D ? ? D E @ H S E S ? ? S ? E E D x @ D Q @ t S @ ? S h h D wh H ? x x ? h S ? ? @ E x S S E @ j E H ?G @ Dh E H D ? rTFI?sI?TF?R@ S E S Q @ V ? S b ? D Q h hG @ S H b D x ?G E D ? ? S Q @ ? S @ S x D ? D ? t H ? h S E S Q @ t H D S b ? D Q h hG ? @ h Sh S G E D ? ? S Q ?YT???3F?F?u?I?rTsF8A??FT?sT?tY?rCF?F??TsYY?3TRv?F3F?sTu?X?RYXY? ?F?{3?R@ E S @ ? H S t ? S @ S x D ? D ? @ E ? U S Q @ ?G D ? Q h D S H 9 j wh S iG @ h S ? E S ? f H ?G @ Dh E H D ? @ ? ? ? S Q @ t H D f H ?G @ Dh E H D ? rRsTrT6rRrCF?FT???l?R§XFT?uFrd6F?YF?RY??Y???FI?sI?TF??A? ~ ??T?}TFy?FI?sI?TF?R@ h D @G ? ? ? S Q @ f H ?G @ Dh E H D ? @ S xG @ S Q @ ? @ E b H ?h S ? Q hG Q B V ? ?G D ? Q h D FR?T?sC?R??FXRsX?Ts?R?8XR?TRR?F?FIrg?uITas?IsTxuFrS G ? E H DG x S P t H D G ? E H D ? Sh ??TFX8r?¤?Fe??TF?YI) H XG j ?? ?ò

f ? t H D ?1 |Ts§f ? l af ? ? f ?

?f ! 3?? S Q ?R@ ?j q i

E ?G D ? S S ? Q @ E D t S ? S t ? ? S ? th ? ? Q E E ? S @ S x D ? D ? ?G E S Q ?IsT?r?T??Fsr?rT?F??sITsT??rRrCF?FTp???Tq 6 ?rR8F?FT?TR6?8TX?rT?FIrTRpF? E ? S @ S x D ? D ? S Q @ V ? b HG ? S t ? ? ?G S Q @ H V ? S b ? D Q h hG @ S H b D x ?G E D ? ? D ? @ E S @ Dh S ? ? @ D Q @ @ h S ? ? S w D x S B w h H S @ EG E H ? h ? ? V f ? S i S B ? smF?FTu?I?rTsF8A??FT??8?rRsXY?w¨sTRrrg???8?1TY??I?TFrs??rYF??

@ Q G B SS? b D S B f G Q@ b G x ?EE ? j 2R?@?Y?FF??rIET?dTIHCT????l"
?
t H D TF$f

b H ?h D ? H ?G @ Dh E H D ? @ h D @G ? ? ? TFXF??FI?sI?TF??gF?XT?F??? ?T?'?Y?sIR?8?F??Ts?R?Rs?IT?F?r$FI{X?R??FT8XXFYXFFIsgF?}TR?g??FIC3F?sY?d??? ?j ? ? j ? S H ? G @ D x ? ? V E H D ? @ S @ D H G t ? ? ? h h D G iG ? @ ? H ? H whh D hG b ? h ? ? ? @ S Q @ S ? @ Q b G x H ? E D S ? S Q q ? S @ S x D ? D ? H ?G @ D ? Sh S h h D S Q @ ? ? V S x D E S Q @ YR8s?FT?FI?s?rIYrYFd?R?F??8F?}T???T?FY?sT3I?FYd??F?Y?sTT??F??}rYF?FTuh x ? U H ? h @ ? H th ? ? h S B f wh S @ D H ? @ ? ? V H u j E S b ? D Q

Sh ? ? ? H ? x ? @ t S @ Dh S ? S ? w D x IF?FTs8pR3Y?sIr???3?8? E D t S @ Dh ? x ? ? V S ? H S Q B sxY?sI?}?F???rT??f 1 f {?§ 3! fE ? S @ S x D ? D ? S i U S Q ?YR8s?FTCF???R@

? ?FI??IF?'rIIs?FTrIrR@ E H ?G @ ?h ? E h Shh D ? D ? Sh S S Q @ HG @ D Q @ t S i ? ? ? S T??X?s?R?Ys~?Tt??

q t?FI??IF?s??FIr???TFX8r??? {?TFTrI) i E H ?G @ ?h ? E V ? E E Dh h G ? E H DG x S P G ? E H D ? Sh@

6 R?YCCFY?CF?pTF????F?a'7?FR?F?8XIG E @ H S x x ? h S x ? E t t D ? @ @ H D B 9 j @ H D @ ? ? ? xG E t H D Q ? S Q @ ? S Q @ H ? E ? ? @ h S i b HGhhG ? t H D E ? ? @ D ? S ? ? ?G xG E D TsT?rTR??T?gF??F?rYs?TXIIX?sTF?sRs?Y?FICI?F sgTF??TF??TF?T?gF?YF?FTuh V ? t H D f t H D Q S H ? S Q @ H ? E S b ? D Q

?

ò ?ò

? ? ? #?}a? ?!#? ? ? ? 

j ? ?? U? o U yF??

ò #?

? sò ?5 ? 

E hG E w Q rI???) sTFXRsT?TFllsXYXR?sTwFT?F? V ? E H ?G @ D t H ? ? k j Sh hG @ ? D ? H ? t ? j ?? ? y? ? ? ? 5 U ?

@

ò y U ò ?
5

j tG ?G j Sh hG @ ? D ? D h ? ? ?XTI?sXYI??F?8r??a FYX??sIY·?? ?? h D hG E E Dh h ? j U @ ?XYI?esYI??FXYh ? HG Sh ? h D hG E E Dh ? 6 Y?F$?? H S E ? d j

@ò
q

U

òi
q i q 6i 5 q ?i ?

HG E E D x b HG @ D ? Sh S h h D wh x ? ? VG H ? t H D f t S b ? D Q h f b HG @ D @ ? Xm?FC1TI?s?rIYrYFp?8?F?XT??Ts§?rF?sTu?TTXRs?sd ? 5 j ~ ?

ò

ò ?1r{?)@ ? 8 ' j E w Q

V ? Eh D H H ? j w @G iG @ Dh S ? h D ? S H S sIsTT??F???RsXY?eF?rTYFb

6 ??TsICY?P x???TsTYXa k T3 G ? E H DG x S j e f G ? E H D ? Sh j j 6 YsurYX?}P ? S ? h S Sh ? j

@ò ò ?sTTFeTsrXS?Y?A{F?XETT?{????èrgW????F???à??F???sy? ? H ? t H ? ? f w h E S ? ? H ? G t t ? j ? ? ? ? ? ? è ? ? ? ? ? ? ?
j ? U

? ? ? ? ? à ? á ? ? ?sC??u????? ? ?ò 6FR?IE??TYrFIbXh?? ? h ? @ G ? ? f ? S G
@ %

x D t ? j ? ? ? ? ? á è ? ? ? FT????y????sa ?? ?s??a ??Y8)u? ? à? à è à ? ? ? ? ? ? à j

§ ?

§ ¨

? ? ?

6 ?F?F~F??xe D ? D Q D ? D ? j

? x?

U

? o U ~ F

j h ? s{?? F?d s{?) ?IrlgXRr?FFCF??rYXY?T?|ICYXRX?FI?FTI?vY?XR?FT? j w ? j h ? ? j th S U hG @ S H b D x ? ? @ h Sh S S Q @ HG E SG @G ? Dh ? b HG E t S EG @ H D

? ?

6 F?I?x???' h D ? G P j ej ?j

ò ò ¨¤?0 ? ? ? ?

@

q Vi U

~

ò

? ? ? #?}a? ?!#? ? ? ? 


推荐相关:

...Cosmology and Gauge Theories of Gravitation_免费....pdf

Cosmology and Gauge Theories of Gravitation ...Minkevich Department of Theoretical Physics, Bela...general relativity theory (GR) and relativistic ...


2017 物理学ESI 期刊_图文.xls

GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION GEN RELATIV GRAVIT HIGH PRESSURE RESEARCH ...A-Mathematical and Theoretical J PHYS A-MATH THEOR Journal of ...


070401 天体物理专业硕士研究生培养方案.pdf

Fields: General Relativity and Gauge Theory[M]. ...Gravitation [M]. W. H. Freeman and Company. ...10. S.A. Fulling, Aspects of Quantum Field ...


A new approach in theoretical physics based on the ....pdf

A new approach in theoretical physics based on the...Einstein general relativity1 and has enormous signi...gravitation to the metric properties of the space...


Unification of Gravitation and Gauge Fields.pdf

Unification of Gravitation and Gauge Fields_专业...fact that Yang-Mills gauge theories and the a?...General Relativity and... 12页 免费 ...


...in the nonsymmetric theory of gravitation_免费下....pdf

the nonsymmetric theory of gravitation Tomas Janssen...and Tomislav Prokopec? Institute for Theoretical ...This theory contains a gauge invariant kinetic ...


A Possible Theoretical Basis for Propulsive Force G....pdf

A Possible Theoretical Basis for Propulsive Force Generation by Both Conventional and Uncon - A p...


Non static Global monopole in Lyra geometry.pdf

In general relativity, Einstein succeeded in geomet...gravitation and constructed an analog of the ...gauge vector term may be considered as a ...


...in Electrodynamics combined with Gravitation_免....pdf

monopole in Electrodynamics combined with Gravitation...the singular string associated to the gauge ?eld...monopole is a open theoretical and experimental ...


...Field Theory Coherent States (GCS) I. General Pr....pdf

Gauge and General Coordi... 暂无评价 31页 免费 Coherent States A Genera....Albert-Einstein-Institut, Max-Planck-Institut f¨r Gravitationsphysik, u Am...


The Einstein-Hilbert Action Cosmology The problem(s....pdf

General relativity: The Einstein-Hilbert Action ...ne-tuning! Field theoretical reason: For each ...Sexl and Helmuth K. Urbantke. Gravitation und ...


Matrix Theory Black Holes and the Gross Witten Tran....pdf

between black hole solutions in general relativity....and gravitation is through matrix theory which ...a single plaquette in lattice gauge theory [3]....


Can dark matter be a Bose-Einstein condensate.pdf

o Institute of Cosmology & Gravitation, University...cation of Newton’s law or of general relativity...gauge freedom and it is not a higher derivative...


...black hole with a global monopole via gravitationa.pdf

with a global monopole via gravitationa_专业资料...5] which contain gauge anomaly in addition to ...general case that the gtt and grr components of...


Charge conservation and Equivalence principle.pdf

to study nonmetric theories of gravitation. In...(global gauge symmetry) and the weak equivalence ...a theoretical framework based on very general ...


U(1) Gauge Field of the Kaluza-Klein Theory in the ....pdf

S 1 , the ?ve-dimensional gravitation theory ...a gauge theory of the Virasoro group from the ...point of view (see [1] and references therein...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 酷我资料网 koorio.com
copyright ©right 2014-2019。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com